Поверхностные маркеры

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Специфичность Конц-я Приложение Кол-во
555325 CD2 Biotin RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555326 CD2 FITC RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561759 CD2 FITC RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555323 CD2 NA/LE RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561760 CD2 PE RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555327 CD2 PE RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562300 CD2 PE-CF594 RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562319 CD2 PE-CF594 RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555328 CD2 PE-Cy™5 RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555324 CD2 немеченый RPA-2.10 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
347590 CD2 немеченый S5.2 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
557694 CD3 Alexa Fluor® 488 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557706 CD3 Alexa Fluor® 647 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561027 CD3 Alexa Fluor® 700 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 µg
557943 CD3 Alexa Fluor® 700 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
339186 CD3 AmCyan SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561804 CD3 APC HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555342 CD3 APC HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555335 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561811 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
561810 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557832 CD3 APC-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561800 CD3 APC-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560275 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560176 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
641397 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555338 CD3 Biotin HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM, FA, IHC(Fr) 100 тестов
555331 CD3 Biotin UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562427 CD3 Brilliant Violet™ 421 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562426 CD3 Brilliant Violet™ 421 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561802 CD3 FITC HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555339 CD3 FITC HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561806 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
561807 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
555916 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
555332 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555336 CD3 NA/LE HIT3a Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555329 CD3 NA/LE UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
558117 CD3 Pacific Blue™ UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561803 CD3 PE HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555340 CD3 PE HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555333 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561809 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
561808 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562310 CD3 PE-CF594 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562280 CD3 PE-CF594 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561006 CD3 PE-Cy™5 HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555341 CD3 PE-Cy™5 HIT3a Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561007 CD3 PE-Cy™5 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555334 CD3 PE-Cy™5 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557851 CD3 PE-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560910 CD3 PE-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560835 CD3 PerCP-Cy™5.5 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
550367 CD3 немеченый HIT3a Ms IgG2a, κ Hu 125 µg/ml FCM, IHC(Fr) 1 mL
555337 CD3 немеченый HIT3a Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
347340 CD3 немеченый SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
550368 CD3 немеченый UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 62.5 µg/ml FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 mL
555330 CD3 немеченый UCHT1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
560366 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 30 тестов
560365 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 120 тестов
561812 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
561416 CD3 V500 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561417 CD3 V500 UCHT1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
647453 CD3 V500-C SK7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
558257 CD3ε APC APA1/1 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
558261 CD3ε FITC APA1/1 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
558260 CD3ε PE APA1/1 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
340422 CD4 v4 FITC L120 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
340419 CD4 v4 PE L120 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
557695 CD4 Alexa Fluor® 488 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557707 CD4 Alexa Fluor® 647 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557922 CD4 Alexa Fluor® 700 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561030 CD4 Alexa Fluor® 700 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 µg
339187 CD4 AmCyan SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561841 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
561840 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555349 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557871 CD4 APC-Cy™7 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561839 CD4 APC-Cy™7 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560158 CD4 APC-H7 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560251 CD4 APC-H7 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
641398 CD4 APC-H7 SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555345 CD4 Biotin RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
347321 CD4 Biotin SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562425 CD4 Brilliant Violet™ 421 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562424 CD4 Brilliant Violet™ 421 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561005 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555346 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561842 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
555343 CD4 NA/LE RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
558116 CD4 Pacific Blue™ RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561844 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
561843 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555347 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562316 CD4 PE-CF594 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562281 CD4 PE-CF594 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561004 CD4 PE-Cy™5 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555348 CD4 PE-Cy™5 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557852 CD4 PE-Cy™7 SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560909 CD4 PE-Cy™7 SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
550369 CD4 немеченый RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 31.25 µg/ml FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 mL
555344 CD4 немеченый RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
346320 CD4 немеченый SK3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 200 тестов
560345 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 120 тестов
560346 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 30 тестов
561838 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 тестов
560769 CD4 V500 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560768 CD4 V500 RPA-T4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561159 CD5 Alexa Fluor® 700 UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555355 CD5 APC UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561003 CD5 APC UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
347301 CD5 Biotin L17F12 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555351 CD5 Biotin UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561896 CD5 FITC UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555352 CD5 FITC UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555353 CD5 PE UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561897 CD5 PE UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555354 CD5 PE-Cy™5 UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
346300 CD5 немеченый L17F12 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 200 тестов
555350 CD5 немеченый UCHT2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561154 CD5 V450 UCHT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
559875 CD11a APC HI111 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
347983 CD11a FITC G-25.2 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555379 CD11a FITC G43-25B Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555383 CD11a FITC HI111 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555377 CD11a NA/LE G43-25B Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555381 CD11a NA/LE HI111 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA, IHC(Fr) 0.5 мг
555380 CD11a PE G43-25B Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555384 CD11a PE HI111 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
551131 CD11a PE-Cy™5 HI111 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561387 CD11a PE-Cy™7 HI111 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
610826 CD11a немеченый 27 Ms IgG1, κ Hu 250 µg/ml WB, IF 50 µg
610827 CD11a немеченый 27 Ms IgG1, κ Hu 250 µg/ml WB, IF 150 µg
555378 CD11a немеченый G43-25B Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555382 CD11a немеченый HI111 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561398 CD25 Alexa Fluor® 700 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560987 CD25 APC M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555434 CD25 APC M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561782 CD25 APC-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557753 CD25 APC-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560225 CD25 APC-H7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560244 CD25 APC-H7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562443 CD25 Brilliant Violet™ 421 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562442 CD25 Brilliant Violet™ 421 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560990 CD25 FITC M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555431 CD25 FITC M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555429 CD25 NA/LE M-A251 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
560989 CD25 PE M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555432 CD25 PE M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562403 CD25 PE-CF594 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560988 CD25 PE-Cy™5 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555433 CD25 PE-Cy™5 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560920 CD25 PE-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557741 CD25 PE-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
347640 CD25 немеченый 2A3 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555430 CD25 немеченый M-A251 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560355 CD25 V450 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 120 тестов
560356 CD25 V450 M-A251 Ms IgG1, κ Hu
FCM 30 тестов
559770 CD28 APC CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561792 CD28 APC CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
561368 CD28 APC-H7 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555727 CD28 Biotin CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561790 CD28 FITC CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555728 CD28 FITC CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM, Cost, IHC(Fr) 100 тестов
555725 CD28 NA/LE CD28.2 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, Bio 0.5 мг
561793 CD28 PE CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555729 CD28 PE CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
348047 CD28 PE L293 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562323 CD28 PE-CF594 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562296 CD28 PE-CF594 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561791 CD28 PE-Cy™5 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555730 CD28 PE-Cy™5 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
337181 CD28 PerCP-Cy™5.5 L293 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555726 CD28 немеченый CD28.2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
348040 CD28 немеченый L293 Ms IgG1, κ Hu
FCM 500 µg
340975 CD28 немеченый L293 Ms IgG1, κ Hu
FCM 200 µg
561377 CD28 V450 CD28.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555462 CD38 APC HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560980 CD38 APC HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562445 CD38 Brilliant Violet™ 421 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562444 CD38 Brilliant Violet™ 421 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555459 CD38 FITC HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560982 CD38 FITC HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
342371 CD38 PE HB7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555460 CD38 PE HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560981 CD38 PE HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562325 CD38 PE-CF594 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562288 CD38 PE-CF594 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555461 CD38 PE-Cy™5 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561823 CD38 PE-Cy™5 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
561106 CD38 PerCP-Cy™5.5 HIT2 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 µg
551400 CD38 PerCP-Cy™5.5 HIT2 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
611114 CD38 немеченый 22 Ms IgG1, κ Hu 250 µg/ml WB, IF 50 µg
347680 CD38 немеченый HB7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555458 CD38 немеченый HIT2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
646851 CD38 V450 HB7 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561378 CD38 V450 HIT2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560239 CD39 APC TÜ66 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561444 CD39 FITC TÜ66 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
555464 CD39 PE TÜ66 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561884 CD45RA APC HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 25 тестов
550855 CD45RA APC HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
555487 CD45RA Biotin HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561882 CD45RA FITC HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 25 тестов
555488 CD45RA FITC HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561883 CD45RA PE HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 25 тестов
555489 CD45RA PE HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
562326 CD45RA PE-CF594 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 25 тестов
562298 CD45RA PE-CF594 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561885 CD45RA PE-Cy™5 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 25 тестов
555490 CD45RA PE-Cy™5 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
555486 CD45RA немеченый HI100 Ms IgG2b, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
560362 CD45RA V450 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 120 тестов
560363 CD45RA V450 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 30 тестов
561640 CD45RA V500 HI100 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 50 тестов
555904 CD45RB PE MT4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555903 CD45RB немеченый MT4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561136 CD45RO Alexa Fluor® 700 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
340438 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
560899 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
559865 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561137 CD45RO APC-H7 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
561887 CD45RO FITC UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555492 CD45RO FITC UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
347967 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561889 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555493 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
562327 CD45RO PE-CF594 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
562299 CD45RO PE-CF594 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561888 CD45RO PE-Cy™5 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555494 CD45RO PE-Cy™5 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
337168 CD45RO PE-Cy™7 UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555491 CD45RO немеченый UCHL1 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
555949 CD46 FITC E4.3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555948 CD46 немеченый E4.3 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561899 CD54 APC HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
559771 CD54 APC HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
559817 CD54 Biotin HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555509 CD54 NA/LE HA58 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
560971 CD54 PE HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555511 CD54 PE HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
347977 CD54 PE LB-2 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
555512 CD54 PE-Cy™5 HA58 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
611705 CD54 немеченый 28 Ms IgG1 Hu 250 µg/ml WB 150 µg
611704 CD54 немеченый 28 Ms IgG1 Hu 250 µg/ml WB 50 µg
555510 CD54 немеченый HA58 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559047 CD54 немеченый LB-2 Ms IgG2b, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
561916 CD62L APC Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
559772 CD62L APC Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555543 CD62L FITC Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561914 CD62L FITC Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555541 CD62L NA/LE Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555544 CD62L PE Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560966 CD62L PE Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562301 CD62L PE-CF594 Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562330 CD62L PE-CF594 Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555545 CD62L PE-Cy™5 Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561915 CD62L PE-Cy™5 Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555542 CD62L немеченый Dreg 56 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559050 CD62L немеченый SK11 Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, WB, FA 0.2 мг
561920 CD62P APC AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
550888 CD62P APC AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555523 CD62P FITC AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
561922 CD62P FITC AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
551345 CD62P NA/LE AK-4 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
348107 CD62P PE AC1.2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555524 CD62P PE AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
561921 CD62P PE AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
551142 CD62P PE-Cy™5 AK-4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
556087 CD62P немеченый AC1.2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
555522 CD62P немеченый AK-4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560967 CD69 APC FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555533 CD69 APC FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
340560 CD69 APC L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560912 CD69 APC-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557756 CD69 APC-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555530 CD69 FITC FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560969 CD69 FITC FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
347823 CD69 FITC L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555531 CD69 PE FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560968 CD69 PE FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
341652 CD69 PE L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555532 CD69 PE-Cy™5 FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557745 CD69 PE-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561928 CD69 PE-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
335792 CD69 PE-Cy™7 L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
340548 CD69 PerCP L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555529 CD69 немеченый FN50 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
347820 CD69 немеченый L78 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561124 CD86 Alexa Fluor® 700 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555660 CD86 APC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560956 CD86 APC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555656 CD86 Biotin 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555664 CD86 Biotin IT2.2 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
562433 CD86 Brilliant Violet™ 421 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562432 CD86 Brilliant Violet™ 421 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555657 CD86 FITC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560958 CD86 FITC FUN-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555662 CD86 NA/LE IT2.2 Ms IgG2b, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555658 CD86 PE 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560957 CD86 PE FUN-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555665 CD86 PE IT2.2 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
562390 CD86 PE-CF594 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555659 CD86 PE-Cy™5 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555666 CD86 PE-Cy™5 IT2.2 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
561128 CD86 PE-Cy™7 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
561129 CD86 PerCP-Cy™5.5 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555655 CD86 немеченый 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555663 CD86 немеченый IT2.2 Ms IgG2b, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
558814 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
340481 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561978 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555672 CD95 Biotin DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555673 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561975 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
340479 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555670 CD95 NA/LE DX2 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555674 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561976 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
340480 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
562395 CD95 PE-CF594 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561977 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
559773 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561633 CD95 PE-Cy™7 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
561655 CD95 PerCP-Cy™5.5 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
610198 CD95 немеченый 13 Ms IgG1 Hu 250 µg/ml WB, IHC(F)* 150 µg
610197 CD95 немеченый 13 Ms IgG1 Hu 250 µg/ml WB, IHC(F)* 50 µg
555671 CD95 немеченый DX2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550042 CD95 немеченый EOS9.1 Ms IgM, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, FA, FM 0.1 мг
556370 CD95 немеченый G254-274 Ms IgG1 Hu 0.5 мг/мл WB, ELISA Cap. 0.1 мг
561632 CD95 V450 DX2 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
550259 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561677 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
550260 CD103 PE Ber-ACT8 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
550258 CD103 немеченый Ber-ACT8 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
554524 CD122 Biotin Mik-β3 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554522 CD122 PE Mik-β2 Ms IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554525 CD122 PE Mik-β3 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
340254 CD122 PE TU27 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560905 CD127 Alexa Fluor® 647 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
558598 CD127 Alexa Fluor® 647 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
558633 CD127 Biotin hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562437 CD127 Brilliant Violet™ 421 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
562436 CD127 Brilliant Violet™ 421 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560549 CD127 FITC hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561697 CD127 FITC hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557938 CD127 PE hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561028 CD127 PE hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 µg
562397 CD127 PE-CF594 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560822 CD127 PE-Cy™7 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560551 CD127 PerCP-Cy™5.5 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
552853 CD127 немеченый hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560823 CD127 V450 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555837 CD134 FITC ACT35 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555838 CD134 PE ACT35 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561700 CD134 PE ACT35 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
340420 CD134 PE L106 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
551500 CD134 PE-Cy™5 ACT35 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555836 CD134 немеченый ACT35 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM, IHC(F)* 0.1 мг
559446 CD137 Ligand PE C65-485 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
559445 CD137 Ligand немеченый C65-485 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550890 CD137 APC 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561702 CD137 APC 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
552533 CD137 Biotin 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555956 CD137 PE 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561701 CD137 PE 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
551137 CD137 PE-Cy™5 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555955 CD137 немеченый 4B4-1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552532 CD137 немеченый H41BB-M127 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
555855 CD152 APC BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 100 тестов
560938 CD152 APC BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 25 тестов
555852 CD152 Biotin BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
555850 CD152 NA/LE BNI3 Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555853 CD152 PE BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 100 тестов
560939 CD152 PE BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 25 тестов
555854 CD152 PE-Cy™5 BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 100 тестов
561717 CD152 PE-Cy™5 BNI3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM, IC/FCM 25 тестов
555851 CD152 немеченый BNI3 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550405 CD152 немеченый BNI3 Ms IgG2a, κ Hu 250 µg/ml FCM, IHC(Fr), IF 1 mL
555702 CD154 APC TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560955 CD154 APC TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
552560 CD154 Biotin hCD40L-M91.2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555699 CD154 FITC TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561721 CD154 FITC TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555697 CD154 NA/LE TRAP1 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
340477 CD154 PE 89-76 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
561720 CD154 PE TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
555700 CD154 PE TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555701 CD154 PE-Cy™5 TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561722 CD154 PE-Cy™5 TRAP1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
552559 CD154 немеченый hCD40L-M90.1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
555698 CD154 немеченый TRAP1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555976 CD184 APC 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
560936 CD184 APC 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
555973 CD184 Biotin 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
562448 CD184 Brilliant Violet™ 421 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
555971 CD184 NA/LE 12G5 Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555974 CD184 PE 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561733 CD184 PE 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
551510 CD184 PE 1D9 Rat IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562389 CD184 PE-CF594 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов Need Help?
555975 CD184 PE-Cy™5 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
560937 CD184 PE-Cy™5 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов Related Information
560669 CD184 PE-Cy™7 12G5 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
560670 CD184 PerCP-Cy™5.5 12G5 Ms IgG2a, κ Bab, Cyno, Rhe
FCM 50 тестов What's Regulatory Status?
555972 CD184 немеченый 12G5 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг View Pricing Disclaimer
551413 CD184 немеченый 1D9 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг Product Availability Disclaimer
562555 CD197 (CCR7) Brilliant Violet™ 421 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 50 тестов
562381 CD197 (CCR7) PE-CF594 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 50 тестов
560816 CD197 Alexa Fluor® 647 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 100 тестов
560921 CD197 Alexa Fluor® 647 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
557734 CD197 Alexa Fluor® 647 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561143 CD197 Alexa Fluor® 700 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 50 тестов
552174 CD197 Biotin 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561271 CD197 FITC 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 100 тестов
560765 CD197 PE 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 100 тестов
552176 CD197 PE 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561008 CD197 PE 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
560922 CD197 PE-Cy™7 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
557648 CD197 PE-Cy™7 3D12 Rat IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561144 CD197 PerCP-Cy™5.5 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 50 тестов
550937 CD197 немеченый 2H4 Ms IgM, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.25 мг
552175 CD197 немеченый 3D12 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560864 CD197 V450 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 30 тестов
560863 CD197 V450 150503 Ms IgG2a Hu
FCM 120 тестов
562138 CD279 (PD-1) NA/LE EH12.1 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561273 CD279 (PD-1) PerCP-Cy™5.5 EH12.1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560838 CD279 Alexa Fluor® 647 EH12.1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
558694 CD279 APC MIH4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562516 CD279 Brilliant Violet™ 421 EH12.1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
557860 CD279 FITC MIH4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561035 CD279 FITC MIH4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 25 µg
560795 CD279 PE EH12.1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560908 CD279 PE MIH4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
557946 CD279 PE MIH4 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
561272 CD279 PE-Cy™7 EH12.1 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557823 CD279 немеченый MIH4 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558112 CXCR5 Alexa Fluor® 488 RF8B2 Rat IgG2b, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552118 CXCR5 Biotin RF8B2 Rat IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
552032 CXCR5 немеченый RF8B2 Rat IgG2b, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562341 GARP APC 7B11 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
562150 GARP PE 7B11 Ms IgG2b, κ Hu
FCM 100 тестов
562260 LAP PE TW4-2F8 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC/FCM 100 тестов
340483 NKB1 FITC DX9 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555966 NKB1 FITC DX9 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
340484 NKB1 PE DX9 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555967 NKB1 PE DX9 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555964 NKB1 немеченый DX9 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562339 TGF-β1 PE TW4-9E7 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC/FCM 100 тестовНазад в раздел