Цитокины и хемокины

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Специфичность Концентрация Приложение Количество
562257 GM-CSF Alexa Fluor® 647 BVD2-21C11 Rat IgG2a Hu
IC/FCM 50 тестов
554505 GM-CSF Biotin BVD2-21C11 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл FCM, ELISA Det. 0.5 мг
554501 GM-CSF NA/LE BVD2-23B6 Rat IgG2a Hu 1.0 мг/мл Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
554507 GM-CSF PE BVD2-21C11 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562258 GM-CSF PerCP-Cy™5.5 BVD2-21C11 Rat IgG2a Hu
IC/FCM 50 тестов
554503 GM-CSF немеченый BVD2-21C11 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554502 GM-CSF немеченый BVD2-23B6 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IP/WB, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
557990 IL-4 Alexa Fluor® 488 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560671 IL-4 APC 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
561233 IL-4 APC 8D4-8 Ms IgG1, κ Cyno, Rhe
IC/FCM 50 тестов
554486 IL-4 APC MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554483 IL-4 Biotin MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
562047 IL-4 FITC MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 25 µg
554484 IL-4 FITC MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554481 IL-4 NA/LE MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
340451 IL-4 PE 3010.211 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
559333 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
554516 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562046 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
554485 IL-4 PE MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560672 IL-4 PE-Cy™7 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
561234 IL-4 PerCP-Cy™5.5 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
554515 IL-4 немеченый 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
556917 IL-4 немеченый 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.1 мг
554482 IL-4 немеченый MP4-25D2 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561595 IL-4 V450 8D4-8 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
554396 IL-5 APC TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562048 IL-5 APC TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.2 мг/мл IC/FCM 25 µg
554491 IL-5 Biotin JES1-5A10 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
562175 IL-5 NA/LE JES1-5A10 Rat IgG2a Hu 1.0 мг/мл ELISA 0.5 мг
554391 IL-5 NA/LE TRFK5 Rat IgG1 Ms 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
559332 IL-5 PE JES1-39D10 Rat IgG2a Hu
IC/FCM 100 тестов
554489 IL-5 PE JES1-39D10 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562049 IL-5 PE TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.2 мг/мл IC/FCM 25 µg
554395 IL-5 PE TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554488 IL-5 немеченый JES1-39D10 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
554393 IL-5 немеченый TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
554392 IL-5 немеченый TRFK5 Rat IgG1 Ms 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.1 мг
561441 IL-6 APC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
554546 IL-6 Biotin MQ2-39C3 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340526 IL-6 FITC AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554544 IL-6 FITC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554696 IL-6 FITC MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554541 IL-6 NA/LE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
340527 IL-6 PE AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554545 IL-6 PE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
559331 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
554697 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554543 IL-6 немеченый MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
559068 IL-6 немеченый MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл ICC, IC/FCM 0.25 мг
561446 IL-6 V450 MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
562036 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 25 µg
554707 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554499 IL-10 Biotin JES3-12G8 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554703 IL-10 NA/LE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 1.0 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
554495 IL-10 NA/LE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
562035 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 25 тестов
559330 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 100 тестов
554706 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
559337 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
554498 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562400 IL-10 PE-CF594 JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM 50 тестов
559076 IL-10 немеченый JES3-12G8 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
554705 IL-10 немеченый JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, IF, ELISA Cap. 0.5 мг
554704 IL-10 немеченый JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
554497 IL-10 немеченый JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu 0.5 мг
554496 IL-10 немеченый JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561162 IL-13 APC JES10-5A2 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
555054 IL-13 Biotin B69-2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554568 IL-13 NA/LE JES10-5A2 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
559328 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 Hu
FCM 100 тестов
554571 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
340508 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 Hu
FCM, IC 50 тестов
562039 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 25 µg
554570 IL-13 немеченый JES10-5A2 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
561158 IL-13 V450 JES10-5A2 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестовНазад в раздел