Кролик

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553625 CD4 немеченые KEN-4 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559875 CD11a APC HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555383 CD11a FITC HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555381 CD11a NA/LE HI111 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA, IHC(Fr) 0.5 мг
555384 CD11a PE HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551131 CD11a PE-Cy™5 HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555382 CD11a немеченые HI111 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
551060 CD18 APC 6.7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555923 CD18 FITC 6.7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555924 CD18 PE 6.7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557528 CD18 PE-Cy™5 6.7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555922 CD18 немеченые 6.7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551779 CD25 немеченые Kei-α1 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555616 CD49e Biotin IIA1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555614 CD49e NA/LE IIA1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555617 CD49e PE IIA1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555615 CD49e немеченые IIA1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555505 CD51/61 FITC 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550037 CD51/61 PE 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555504 CD51/61 немеченые 23C6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562165 CD51/CD61 NA/LE 23C6 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561958 CD81 APC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551112 CD81 APC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551108 CD81 FITC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561956 CD81 FITC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555676 CD81 PE JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561957 CD81 PE JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555675 CD81 немеченые JS-81 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559869 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561971 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555594 CD90 Biotin 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561969 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
555595 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555592 CD90 NA/LE 5E10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561970 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555596 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562385 CD90 PE-CF594 5E10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555597 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561972 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555593 CD90 немеченые 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC 0.1 мг
561409 CD90.1 APC OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561401 CD90.1 APC-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554896 CD90.1 Biotin OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561973 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554897 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554898 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551401 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561404 CD90.1 PE-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557266 CD90.1 PerCP OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554895 CD90.1 немеченые OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Zn) 0.5 мг
561406 CD90.1 V450 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559868 HLA-DR APC TU36 Ms IgG2b,κ
FCM 100 тестов
555560 HLA-DR FITC TU36 Ms IgG2b,κ
FCM 100 тестов
555561 HLA-DR PE TU36 Ms IgG2b,κ
FCM 100 тестов
551375 HLA-DR PE-Cy™5 TU36 Ms IgG2b,κ
FCM 100 тестов
555559 HLA-DR немеченые TU36 Ms IgG2b,κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мгНазад в раздел