Свинья

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
561482 γδ T Lymphocytes APC MAC320 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561486 γδ T Lymphocytes PE MAC320 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
551543 γδ T Lymphocytes немеченые MAC320 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559582 CD3ε FITC BB23-8E6-8C8 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561472 CD4a Alexa Fluor® 647 74-12-4 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559585 CD4a FITC 74-12-4 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559586 CD4a PE 74-12-4 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561473 CD4a PE-Cy™7 74-12-4 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561474 CD4a PerCP-Cy™5.5 74-12-4 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561475 CD8a Alexa Fluor® 647 76-2-11 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
551303 CD8a FITC 76-2-11 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559584 CD8a PE 76-2-11 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561484 CD8b PE 295/33-25 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
552769 CD8b немеченые 295/33-25 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551395 CD16 Biotin FcG7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551060 CD18 APC 6.07 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555923 CD18 FITC 6.07 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555924 CD18 PE 6.07 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557528 CD18 PE-Cy™5 6.07 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555922 CD18 немеченые 6.07 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561767 CD21 APC B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559867 CD21 APC B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561768 CD21 PE B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555422 CD21 PE B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551064 CD21 PE-Cy™5 B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555421 CD21 немеченые B-ly4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561496 CD29 Alexa Fluor® 647 NaM160-1A3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
552369 CD29 немеченые NaM160-1A3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555026 CD31 Biotin TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555024 CD31 NA/LE TLD-3A12 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Block 0.5 мг
555027 CD31 PE TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555025 CD31 немеченые TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, Block, IHC, IP, ELISA 0.5 мг
559250 CD44 APC IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561862 CD44 APC IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553132 CD44 Biotin IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553133 CD44 FITC IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561859 CD44 FITC IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553130 CD44 NA/LE IM7 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553134 CD44 PE IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561860 CD44 PE IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562464 CD44 PE-CF594 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553135 CD44 PE-Cy™5 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561861 CD44 PE-Cy™5 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553131 CD44 немеченые IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560781 CD44 V500 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560780 CD44 V500 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555650 CD49e NA/LE VC5 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA, IP 0.5 мг
555651 CD49e немеченые VC5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562473 CD49f Alexa Fluor® 647 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562494 CD49f Alexa Fluor® 647 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561893 CD49f FITC GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555735 CD49f FITC GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561894 CD49f PE GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555736 CD49f PE GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562493 CD49f PE-CF594 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
562474 CD49f PE-CF594 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551129 CD49f PE-Cy™5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562495 CD49f PerCP-Cy™5.5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
562475 CD49f PerCP-Cy™5.5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555734 CD49f немеченые GoH3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561971 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
559869 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555594 CD90 Biotin 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555595 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561969 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
555592 CD90 NA/LE 5E10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555596 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561970 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562385 CD90 PE-CF594 5E10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561972 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555597 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555593 CD90 немеченые 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC 0.1 мг
558814 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561978 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555672 CD95 Biotin DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561975 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555673 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555670 CD95 NA/LE DX2 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
561976 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555674 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562395 CD95 PE-CF594 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561977 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559773 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555671 CD95 немеченые DX2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
556003 Ki-67 немеченые B56 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, Bioiмг 0.1 мг
550609 Ki-67 немеченые B56 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
561499 Monocyte/Granulocyte PE 74-22-15A Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553640 Monocyte/Granulocyte немеченые 74-22-15A Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553642 SLA-DR немеченые 1053h2-18-1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мгНазад в раздел