CD-номенклатура

CD1-10

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
554827 CD2 FITC OX-34 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554826 CD2 немеченые OX-34 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(F)* 0.5 мг
557030 CD3 APC 1F4 Ms IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554831 CD3 Biotin G4.18 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557354 CD3 FITC 1F4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561801 CD3 FITC 1F4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554832 CD3 FITC G4.18 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559975 CD3 FITC G4.18 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554829 CD3 NA/LE G4.18 Ms IgG3, κ 1.0 мг/мл FCM, Bio 0.5 мг
550353 CD3 PE 1F4 Ms IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554833 CD3 PE G4.18 Ms IgG3, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
556970 CD3 немеченые 1F4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554830 CD3 немеченые G4.18 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559974 CD3 немеченые G4.18 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550295 CD3 немеченые G4.18 Ms IgG3, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(F)* 1 мл
550057 CD4 APC OX-35 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554836 CD4 Biotin OX-35 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554837 CD4 FITC OX-35 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554843 CD4 FITC OX-38 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561834 CD4 FITC OX-38 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554838 CD4 PE OX-35 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551397 CD4 PE OX-38 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554839 CD4 PE-Cy™5 OX-35 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561578 CD4 PE-Cy™7 OX-35 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550296 CD4 немеченые OX-35 Ms IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
554835 CD4 немеченые OX-35 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
550297 CD4 немеченые OX-38 Ms IgG2a, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
554841 CD4 немеченые OX-38 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
561579 CD4 V450 OX-35 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
551449 CD5 FITC OX-19 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554851 CD5 PE OX-19 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554904 CD6 FITC OX-52 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550979 CD6 немеченые OX-52 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561611 CD8a Alexa Fluor® 647 OX-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554855 CD8a Biotin OX-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554856 CD8a FITC OX-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561965 CD8a FITC OX-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
562180 CD8a NA/LE OX-8 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554857 CD8a PE OX-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559976 CD8a PE OX-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558824 CD8a PerCP OX-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550298 CD8a немеченые OX-8 Ms IgG1, κ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(P), IHC(F)* 1 мл
554854 CD8a немеченые OX-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561614 CD8a V450 OX-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550970 CD8b Biotin 341 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554973 CD8b FITC 341 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562210 CD8b NA/LE 341 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554971 CD8b немеченые 341 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
551808 CD9 немеченые RPM.7 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD11-20

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
554985 CD11a FITC WT.1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550972 CD11a PE WT.1 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
559979 CD11a немеченые WT.1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562102 CD11b APC WT.5 Ms IgA, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554981 CD11b Biotin WT.5 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554982 CD11b FITC WT.5 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561684 CD11b FITC WT.5 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
562105 CD11b PE WT.5 Ms IgA, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554980 CD11b немеченые WT.5 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
562108 CD11b V450 WT.5 Ms IgA, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561691 CD11b/c FITC OX-42 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554861 CD11b/c FITC OX-42 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554858 CD11b/c NA/LE OX-42 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554862 CD11b/c PE OX-42 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562222 CD11b/c PE-Cy™7 OX-42 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550299 CD11b/c немеченые OX-42 Ms IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
554859 CD11b/c немеченые OX-42 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554979 CD18 FITC WT.3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554976 CD18 NA/LE WT.3 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554977 CD18 немеченые WT.3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг

CD21-30

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
562104 CD24 PE HIS50 Ms IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
551133 CD24 немеченые HIS50 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559981 CD25 Biotin OX-39 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561783 CD25 FITC OX-39 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554865 CD25 FITC OX-39 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554866 CD25 PE OX-39 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559980 CD25 немеченые OX-39 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559641 CD26 PE OX-61 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
559639 CD26 немеченые OX-61 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558753 CD27 Biotin LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553777 CD27 NA/LE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561785 CD27 PE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558754 CD27 PE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550973 CD28 FITC JJ319 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554992 CD28 NA/LE JJ316 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554993 CD28 NA/LE JJ319 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
559984 CD28 PE JJ319 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
559982 CD28 немеченые JJ319 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562153 CD29 Alexa Fluor® 647 Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555004 CD29 Biotin Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561796 CD29 FITC Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
555005 CD29 FITC Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555002 CD29 NA/LE Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
562154 CD29 PE Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555003 CD29 немеченые Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553837 CD29 немеченые HMβ1-1 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550530 CD29 немеченые HMβ1-1 Ar Ham IgG2, λ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
562155 CD29 V450 Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD31-40

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
555026 CD31 Biotin TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555024 CD31 NA/LE TLD-3A12 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Block 0.5 мг
555027 CD31 PE TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550300 CD31 немеченые TLD-3A12 Ms IgG1, κ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555025 CD31 немеченые TLD-3A12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, Block, IHC, IP, ELISA 0.5 мг
550272 CD32 FITC D34-485 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550273 CD32 NA/LE D34-485 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Block 0.5 мг
562189 CD32 PE D34-485 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550270 CD32 немеченые D34-485 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550271 CD32 немеченые D34-485 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552544 CD36 немеченые CRF D-2712 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553723 CD40 FITC HM40-3 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553721 CD40 NA/LE HM40-3 Ar Ham IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553722 CD40 немеченые HM40-3 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD41-50

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
551805 CD42d FITC RPM.4 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552992 CD42d немеченые 1C2 Ar Ham IgG3, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550974 CD44H FITC OX-49 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554869 CD44H немеченые OX-49 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561586 CD45 APC-Cy™7 OX-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554876 CD45 Biotin OX-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561867 CD45 FITC OX-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554877 CD45 FITC OX-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554878 CD45 PE OX-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559135 CD45 PE-Cy™5 OX-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561588 CD45 PE-Cy™7 OX-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
610266 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 150 мкг
610265 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 50 мкг
550566 CD45 немеченые OX-1 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
554875 CD45 немеченые OX-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561587 CD45 V450 OX-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550802 CD45.1 FITC NDS58 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561876 CD45R FITC HIS24 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554880 CD45R FITC HIS24 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554881 CD45R PE HIS24 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554879 CD45R немеченые HIS24 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561624 CD45RA APC-Cy™7 OX-33 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561886 CD45RA FITC OX-33 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554883 CD45RA FITC OX-33 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554884 CD45RA PE OX-33 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551402 CD45RA PE OX-33 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557015 CD45RA PE-Cy™5 OX-33 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554882 CD45RA немеченые OX-33 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561626 CD45RA V450 OX-33 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554888 CD45RC PE OX-22 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562113 CD49a Alexa Fluor® 647 Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555000 CD49a NA/LE Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
562115 CD49a PE Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555001 CD49a немеченые Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP 0.5 мг
561891 CD49b FITC Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554999 CD49b FITC Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554998 CD49b немеченые Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
559987 CD49b немеченые Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
611044 CD49c немеченые 42 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
611045 CD49c немеченые 42 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
557457 CD49d FITC MRα4-1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553348 CD49d немеченые MRα4-1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553350 CD49e немеченые HMα5-1 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD51-60

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
554968 CD54 Biotin 1A29 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554969 CD54 FITC 1A29 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554966 CD54 NA/LE 1A29 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
554970 CD54 PE 1A29 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554967 CD54 немеченые 1A29 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP, IHC(Zn), IHC(F)* 0.5 мг
556323 CD56 немеченые 12F11 Rat IgG2a 0.5 мг/мл WB 0.1 мг
556325 CD56 немеченые 12F8 Rat IgM 0.5 мг/мл WB 0.1 мг
556324 CD56 немеченые N-CAM 13 Ms IgG2a 0.5 мг/мл WB, IHC(Fr) 0.1 мг
562103 CD59 APC TH9 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550976 CD59 FITC TH9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562106 CD59 PE TH9 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562109 CD59 V450 TH9 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD61-70

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553345 CD61 Biotin 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561911 CD61 FITC 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553346 CD61 FITC 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561909 CD61 FITC F11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554952 CD61 FITC F11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553343 CD61 NA/LE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
554950 CD61 NA/LE F11 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
561910 CD61 PE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553347 CD61 PE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553344 CD61 немеченые 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550541 CD61 немеченые 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
554951 CD61 немеченые F11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
559989 CD62L Biotin HRL1 Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554963 CD62L FITC HRL1 Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
551398 CD62L PE HRL1 Ar Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
551458 CD63 немеченые AD1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD71-80

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
554890 CD71 FITC OX-26 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554891 CD71 PE OX-26 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554889 CD71 немеченые OX-26 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP 0.5 мг
551123 CD73 немеченые 5F/B9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IF 0.1 мг
555013 CD80 Biotin 3H5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555014 CD80 PE 3H5 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
555012 CD80 немеченые 3H5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD81-90

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559518 CD81 Biotin Eat2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562240 CD81 NA/LE Eat2 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
559519 CD81 PE Eat2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555017 CD86 Biotin 24F Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555018 CD86 FITC 24F Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561961 CD86 FITC 24F Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
551396 CD86 PE 24F Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555016 CD86 немеченые 24F Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561409 CD90.1 APC OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561401 CD90.1 APC-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554893 CD90.1 Biotin HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554896 CD90.1 Biotin OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554894 CD90.1 FITC HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554897 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561973 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554898 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551401 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561404 CD90.1 PE-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557266 CD90.1 PerCP OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554892 CD90.1 немеченые HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(F)* 0.5 мг
554895 CD90.1 немеченые OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Zn) 0.5 мг
561406 CD90.1 V450 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD91-100

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
610197 CD95 немеченые 13 Ms IgG1 250 мкг/мл IHC(F)*, WB 50 мкг
611516 CD98HC немеченые 30 Ms IgG1 250 мкг/мл IF, WB 50 мкг

CD101-200

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559229 CD106 PE MR106 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
559165 CD106 немеченые MR106 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP 0.5 мг
550977 CD134 Biotin OX-40 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554848 CD134 FITC OX-40 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552012 CD147 немеченые OX-47 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550978 CD161a Biotin 10.78 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555008 CD161a FITC 10.78 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561781 CD161a FITC 10.78 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
555009 CD161a PE 10.78 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
555006 CD161a немеченые 10.78 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
552298 CD172 PE OX-41 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
556998 CD178 Biotin MFL4 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555021 CD178 NA/LE MFL4 Ar Ham IgG3, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555022 CD178 немеченые MFL4 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мгНазад в раздел