CD-номенклатура

CD1-10

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
560527 CD 3 Molecular Complex PerCP-Cy™5.5 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553844 CD1d Biotin 1B1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553845 CD1d FITC 1B1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561756 CD1d FITC 1B1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
559438 CD1d NA/LE 1B1 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553846 CD1d PE 1B1 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553843 CD1d немеченые 1B1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559871 CD1d немеченые 3C11 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553110 CD2 Biotin RM2-5 Rat IgG2b, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553111 CD2 FITC RM2-5 Rat IgG2b, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561758 CD2 FITC RM2-5 Rat IgG2b, λ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562182 CD2 NA/LE RM2-5 Rat IgG2b, λ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553112 CD2 PE RM2-5 Rat IgG2b, λ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553109 CD2 немеченые RM2-5 Rat IgG2b, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557869 CD3 Molecular Complex Alexa Fluor® 647 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561388 CD3 Molecular Complex Alexa Fluor® 700 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560590 CD3 Molecular Complex APC-Cy™7 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555274 CD3 Molecular Complex FITC 17A2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561798 CD3 Molecular Complex FITC 17A2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562163 CD3 Molecular Complex NA/LE 17A2 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555275 CD3 Molecular Complex PE 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561799 CD3 Molecular Complex PE 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555276 CD3 Molecular Complex PE-Cy™5 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560591 CD3 Molecular Complex PE-Cy™7 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555273 CD3 Molecular Complex немеченые 17A2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561389 CD3 Molecular Complex V450 17A2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557666 CD3e Alexa Fluor® 488 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557984 CD3e Alexa Fluor® 700 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553066 CD3e APC 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561826 CD3e APC 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557596 CD3e APC-Cy™7 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561042 CD3e APC-Cy™7 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553060 CD3e Biotin 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553059 CD3e Biotin 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553239 CD3e Biotin 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562600 CD3e Brilliant Violet™ 421 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ
FCM 50 мкг
561827 CD3e FITC 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553062 CD3e FITC 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553061 CD3e FITC 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553057 CD3e NA/LE 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
558214 CD3e Pacific Blue™ 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561824 CD3e PE 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553064 CD3e PE 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553063 CD3e PE 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553240 CD3e PE 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562286 CD3e PE-CF594 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562332 CD3e PE-CF594 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553065 CD3e PE-Cy™5 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561825 CD3e PE-Cy™5 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561100 CD3e PE-Cy™7 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552774 CD3e PE-Cy™7 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561089 CD3e PerCP 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553067 CD3e PerCP 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561108 CD3e PerCP-Cy™5.5 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551163 CD3e PerCP-Cy™5.5 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553058 CD3e немеченые 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
557306 CD3e немеченые 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550275 CD3e немеченые 145-2C11 Ar Ham IgG1, κ 31.25 мкг/мл FCM, Cost, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553238 CD3e немеченые 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
550277 CD3e немеченые 500A2 Syr Ham IgG2, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
560804 CD3e V450 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560801 CD3e V450 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560773 CD3e V500 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560771 CD3e V500 500A2 Syr Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557667 CD4 Alexa Fluor® 488 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557681 CD4 Alexa Fluor® 647 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557956 CD4 Alexa Fluor® 700 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561025 CD4 Alexa Fluor® 700 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561091 CD4 APC RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553051 CD4 APC RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552051 CD4 APC-Cy™7 GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561830 CD4 APC-Cy™7 GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560246 CD4 APC-H7 GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560181 CD4 APC-H7 GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553728 CD4 Biotin GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553649 CD4 Biotin H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553648 CD4 Biotin H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557443 CD4 Biotin RM4-4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553045 CD4 Biotin RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553044 CD4 Biotin RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561828 CD4 FITC GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553729 CD4 FITC GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557307 CD4 FITC GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553651 CD4 FITC H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553650 CD4 FITC H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561831 CD4 FITC H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553055 CD4 FITC RM4-4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561835 CD4 FITC RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553047 CD4 FITC RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553046 CD4 FITC RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553726 CD4 NA/LE GK1.5 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553646 CD4 NA/LE H129.19 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558107 CD4 Pacific Blue™ RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561829 CD4 PE GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553730 CD4 PE GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
557308 CD4 PE GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553653 CD4 PE H129.19 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553652 CD4 PE H129.19 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561832 CD4 PE H129.19 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561837 CD4 PE RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553049 CD4 PE RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553048 CD4 PE RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562314 CD4 PE-CF594 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562285 CD4 PE-CF594 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553654 CD4 PE-Cy™5 H129.19 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561836 CD4 PE-Cy™5 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553050 CD4 PE-Cy™5 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561099 CD4 PE-Cy™7 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552775 CD4 PE-Cy™7 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561090 CD4 PerCP RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553052 CD4 PerCP RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561115 CD4 PerCP-Cy™5.5 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550954 CD4 PerCP-Cy™5.5 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553727 CD4 немеченые GK1.5 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550278 CD4 немеченые H129.19 Rat IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553647 CD4 немеченые H129.19 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553053 CD4 немеченые RM4-4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550280 CD4 немеченые RM4-5 Rat IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553043 CD4 немеченые RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
560470 CD4 V450 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560468 CD4 V450 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560783 CD4 V500 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560782 CD4 V500 RM4-5 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550035 CD5 APC 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561895 CD5 APC 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553019 CD5 Biotin 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553018 CD5 Biotin 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553021 CD5 FITC 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553020 CD5 FITC 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553023 CD5 PE 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553022 CD5 PE 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553024 CD5 PE-Cy™5 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553025 CD5 PerCP 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553017 CD5 немеченые 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(F)* 0.5 мг
561244 CD5 V450 53-7.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557487 CD5.1 FITC H11-86.1 Ms IgM, κ (IgMa) 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557668 CD8a Alexa Fluor® 488 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557682 CD8a Alexa Fluor® 647 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557959 CD8a Alexa Fluor® 700 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561093 CD8a APC 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553035 CD8a APC 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557654 CD8a APC-Cy™7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561967 CD8a APC-Cy™7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560182 CD8a APC-H7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560247 CD8a APC-H7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553029 CD8a Biotin 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, Sep 0.5 мг
553028 CD8a Biotin 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, Sep 0.1 мг
561966 CD8a FITC 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553031 CD8a FITC 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553030 CD8a FITC 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553026 CD8a NA/LE 53-6.7 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
558106 CD8a Pacific Blue™ 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561095 CD8a PE 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553033 CD8a PE 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553032 CD8a PE 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562315 CD8a PE-CF594 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562283 CD8a PE-CF594 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561094 CD8a PE-Cy™5 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553034 CD8a PE-Cy™5 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552877 CD8a PE-Cy™7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561097 CD8a PE-Cy™7 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561092 CD8a PerCP 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553036 CD8a PerCP 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561109 CD8a PerCP-Cy™5.5 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551162 CD8a PerCP-Cy™5.5 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550281 CD8a немеченые 53-6.7 Rat IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553027 CD8a немеченые 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
558733 CD8a немеченые 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.1 мг
560471 CD8a V450 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560469 CD8a V450 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560778 CD8a V500 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560776 CD8a V500 53-6.7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550798 CD8b PE H35-17.2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550797 CD8b немеченые H35-17.2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.1 мг
553039 CD8b.2 Biotin 53-5.8 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561968 CD8b.2 FITC 53-5.8 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553040 CD8b.2 FITC 53-5.8 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553041 CD8b.2 PE 53-5.8 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553038 CD8b.2 немеченые 53-5.8 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558749 CD9 Biotin KMC8 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553758 CD9 NA/LE KMC8 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
561487 CD45 V500 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD11-20

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557365 CD11a Biotin 2D7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557455 CD11a Biotin M17/4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553120 CD11a FITC 2D7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.5 мг
561683 CD11a FITC 2D7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
553340 CD11a FITC M17/4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553337 CD11a NA/LE M17/4 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553121 CD11a PE 2D7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558191 CD11a PE-Cy™7 2D7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553118 CD11a немеченые 2D7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550528 CD11a немеченые M17/4 Rat IgG2a, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
557672 CD11b Alexa Fluor® 488 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557686 CD11b Alexa Fluor® 647 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557960 CD11b Alexa Fluor® 700 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553312 CD11b APC M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561690 CD11b APC M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557657 CD11b APC-Cy™7 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561039 CD11b APC-Cy™7 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553309 CD11b Biotin M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557395 CD11b Biotin M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562605 CD11b Brilliant Violet™ 421 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553310 CD11b FITC M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557396 CD11b FITC M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561688 CD11b FITC M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553307 CD11b NA/LE M1/70 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553311 CD11b PE M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
557397 CD11b PE M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561689 CD11b PE M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562287 CD11b PE-CF594 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562317 CD11b PE-CF594 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561098 CD11b PE-Cy™7 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552850 CD11b PE-Cy™7 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561114 CD11b PerCP-Cy™5.5 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550993 CD11b PerCP-Cy™5.5 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550282 CD11b немеченые M1/70 Rat IgG2b, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553308 CD11b немеченые M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557394 CD11b немеченые M1/70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560456 CD11b V450 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560455 CD11b V450 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562127 CD11b V500 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562128 CD11b V500 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560583 CD11c Alexa Fluor® 700 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561119 CD11c APC HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550261 CD11c APC HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561241 CD11c APC-Cy™7 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553800 CD11c Biotin HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561045 CD11c FITC HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553801 CD11c FITC HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557400 CD11c FITC HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561044 CD11c PE HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553802 CD11c PE HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
557401 CD11c PE HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561022 CD11c PE-Cy™7 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558079 CD11c PE-Cy™7 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560584 CD11c PerCP-Cy™5.5 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553799 CD11c немеченые HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550283 CD11c немеченые HL3 Ar Ham IgG1, λ2 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
560521 CD11c V450 HL3 Ar Ham IgG1, λ2 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558744 CD13 FITC R3-242 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558745 CD13 PE R3-242 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560634 CD14 APC rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560636 CD14 APC-Cy™7 rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561710 CD14 FITC rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553739 CD14 FITC rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557896 CD14 NA/LE 4C1/CD14 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561711 CD14 PE rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553740 CD14 PE rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560638 CD14 PerCP-Cy™5.5 rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553738 CD14 немеченые rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560639 CD14 V450 rmC5-3 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558636 CD16/CD32 APC 2.4G2 Rat IgG2b, κ
FCM 0.1 мг
560541 CD16/CD32 APC-Cy™7 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553143 CD16/CD32 Biotin 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561728 CD16/CD32 FITC 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553144 CD16/CD32 FITC 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553140 CD16/CD32 NA/LE 2.4G2 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561727 CD16/CD32 PE 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553145 CD16/CD32 PE 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
560829 CD16/CD32 PE-Cy™7 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560540 CD16/CD32 PerCP-Cy™5.5 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553142 CD16/CD32 немеченые 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, Block, IHC(Fr) 0.5 мг
553141 CD16/CD32 немеченые 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, Block, IHC(Fr) 0.1 мг
560539 CD16/CD32 V450 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557439 CD18 Biotin C71/16 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553292 CD18 FITC C71/16 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555280 CD18 NA/LE GAME-46 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553341 CD18 NA/LE M18/2 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.5 мг
553293 CD18 PE C71/16 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557440 CD18 немеченые GAME-46 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
557437 CD18 немеченые M18/2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
557684 CD19 Alexa Fluor® 647 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557958 CD19 Alexa Fluor® 700 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561738 CD19 APC 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550992 CD19 APC 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557655 CD19 APC-Cy™7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561737 CD19 APC-Cy™7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560245 CD19 APC-H7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560143 CD19 APC-H7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553784 CD19 Biotin 1D3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553785 CD19 FITC 1D3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557398 CD19 FITC 1D3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561740 CD19 FITC 1D3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553782 CD19 NA/LE 1D3 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
561736 CD19 PE 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553786 CD19 PE 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
557399 CD19 PE 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562291 CD19 PE-CF594 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562329 CD19 PE-CF594 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561739 CD19 PE-Cy™7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552854 CD19 PE-Cy™7 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561113 CD19 PerCP-Cy™5.5 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551001 CD19 PerCP-Cy™5.5 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550284 CD19 немеченые 1D3 Rat IgG2a, κ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553783 CD19 немеченые 1D3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
560375 CD19 V450 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560376 CD19 V450 1D3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг

CD21-30

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
558658 CD21/CD35 APC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561770 CD21/CD35 APC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553818 CD21/CD35 FITC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561769 CD21/CD35 FITC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559831 CD21/CD35 NA/LE 7G6 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552957 CD21/CD35 PE 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553817 CD21/CD35 немеченые 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553382 CD22.2 Biotin Cy34.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
557474 CD22.2 FITC Cy34.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553384 CD22.2 PE Cy34.1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553137 CD23 Biotin B3B4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561772 CD23 FITC B3B4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553138 CD23 FITC B3B4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561773 CD23 PE B3B4 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553139 CD23 PE B3B4 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553136 CD23 немеченые B3B4 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562349 CD24 APC M1/69 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553260 CD24 Biotin M1/69 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561777 CD24 FITC M1/69 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553261 CD24 FITC M1/69 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562177 CD24 NA/LE M1/69 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553262 CD24 PE M1/69 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561079 CD24 PE M1/69 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562477 CD24 PE-CF594 M1/69 Rat IgG2b, κ
FCM 0.1 мг
560536 CD24 PE-Cy™7 M1/69 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562360 CD24 PerCP-Cy™5.5 M1/69 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553146 CD24 немеченые J11d Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
557436 CD24 немеченые M1/69 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558643 CD25 APC 3C7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557192 CD25 APC PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561048 CD25 APC PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557658 CD25 APC-Cy™7 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561038 CD25 APC-Cy™7 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553070 CD25 Biotin 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553069 CD25 Biotin 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550529 CD25 Biotin 7D4 Rat IgM, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
562606 CD25 Brilliant Violet™ 421 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558689 CD25 FITC 3C7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553072 CD25 FITC 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553071 CD25 FITC 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561779 CD25 FITC 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553073 CD25 NA/LE 3C7 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.5 мг
553864 CD25 NA/LE PC61 Rat IgG1, λ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553075 CD25 PE 3C7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558642 CD25 PE 7D4 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561065 CD25 PE PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553866 CD25 PE PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
552880 CD25 PE-Cy™7 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561780 CD25 PE-Cy™7 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561112 CD25 PerCP-Cy™5.5 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551071 CD25 PerCP-Cy™5.5 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553068 CD25 немеченые 7D4 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557425 CD25 немеченые PC61 Rat IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561257 CD25 V450 PC61 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559652 CD26 FITC H194-112 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560691 CD27 APC LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558753 CD27 Biotin LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553777 CD27 NA/LE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561785 CD27 PE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558754 CD27 PE LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561245 CD27 V450 LG.3A10 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553296 CD28 Biotin 37.51 Syr Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553294 CD28 NA/LE 37.51 Syr Ham IgG2, λ1 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553297 CD28 PE 37.51 Syr Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553295 CD28 немеченые 37.51 Syr Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
557393 CD28 немеченые 37.51 Syr Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
555004 CD29 Biotin Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561796 CD29 FITC Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
555005 CD29 FITC Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555002 CD29 NA/LE Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
562219 CD29 NA/LE HMβ1-1 Ar Ham IgG2, λ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553715 CD29 немеченые 9EG7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(P) 0.5 мг
550531 CD29 немеченые 9EG7 Rat IgG2a, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555003 CD29 немеченые Ha2/5 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550530 CD29 немеченые HMβ1-1 Ar Ham IgG2, λ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553837 CD29 немеченые HMβ1-1 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558741 CD29 немеченые KMI6 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
553824 CD30 Biotin mCD30.1 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553825 CD30 PE mCD30.1 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг

CD31-40

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
560541 CD16/CD32 APC-Cy™7 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560540 CD16/CD32 PerCP-Cy™5.5 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560539 CD16/CD32 V450 2.4G2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561770 CD21/CD35 APC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558658 CD21/CD35 APC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561769 CD21/CD35 FITC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553818 CD21/CD35 FITC 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559831 CD21/CD35 NA/LE 7G6 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552957 CD21/CD35 PE 7G6 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553817 CD21/CD35 немеченые 7G6 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561814 CD31 APC MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551262 CD31 APC MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558737 CD31 Biotin 390 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553371 CD31 Biotin MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558738 CD31 FITC 390 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553372 CD31 FITC MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561813 CD31 FITC MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553708 CD31 NA/LE 390 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.5 мг
553369 CD31 NA/LE MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553373 CD31 PE MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561073 CD31 PE MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561410 CD31 PE-Cy™7 390 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558736 CD31 немеченые 390 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553370 CD31 немеченые MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557355 CD31 немеченые MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550274 CD31 немеченые MEC 13.3 Rat IgG2a, κ 15.625 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
560233 CD34 Alexa Fluor® 647 RAM34 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560230 CD34 Alexa Fluor® 647 RAM34 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560518 CD34 Alexa Fluor® 700 RAM34 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562608 CD34 Brilliant Violet™ 421 RAM34 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553733 CD34 FITC RAM34 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560238 CD34 FITC RAM34 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551387 CD34 PE RAM34 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553731 CD34 немеченые RAM34 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(F)* 0.5 мг
553816 CD35 Biotin 8C12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558768 CD35 немеченые 8C12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552544 CD36 немеченые CRF D-2712 Ms IgA, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553762 CD38 Biotin 90 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558813 CD38 FITC 90 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553764 CD38 PE 90 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
558695 CD40 APC 03.23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553789 CD40 Biotin 03.23 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553790 CD40 FITC 03.23 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561845 CD40 FITC 03.23 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553723 CD40 FITC HM40-3 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553787 CD40 NA/LE 03.23 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553721 CD40 NA/LE HM40-3 Ar Ham IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561846 CD40 PE 03.23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553791 CD40 PE 03.23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553788 CD40 немеченые 03.23 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550285 CD40 немеченые 03.23 Rat IgG2a, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553722 CD40 немеченые HM40-3 Ar Ham IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD41-50

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553848 CD41 FITC MWReg30 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561849 CD41 FITC MWReg30 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
561850 CD41 PE MWReg30 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558040 CD41 PE MWReg30 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553847 CD41 немеченые MWReg30 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552992 CD42d немеченые 1C2 Ar Ham IgG3, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560663 CD43 APC S7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553269 CD43 Biotin S7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561856 CD43 FITC S7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553270 CD43 FITC S7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561857 CD43 PE S7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553271 CD43 PE S7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
552366 CD43 немеченые S7 Rat IgG2a, κ 7.8 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
553268 CD43 немеченые S7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560567 CD44 Alexa Fluor® 700 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559250 CD44 APC IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561862 CD44 APC IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560568 CD44 APC-Cy™7 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553132 CD44 Biotin IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553133 CD44 FITC IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561859 CD44 FITC IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553130 CD44 NA/LE IM7 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553724 CD44 NA/LE KM114 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, WB, IHC(Fr), IHC(F)* 0.5 мг
553134 CD44 PE IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561860 CD44 PE IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562464 CD44 PE-CF594 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553135 CD44 PE-Cy™5 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561861 CD44 PE-Cy™5 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560569 CD44 PE-Cy™7 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560570 CD44 PerCP-Cy™5.5 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553131 CD44 немеченые IM7 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550538 CD44 немеченые IM7 Rat IgG2b, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
558739 CD44 немеченые KM114 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
560452 CD44 V450 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560451 CD44 V450 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560781 CD44 V500 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560780 CD44 V500 IM7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560510 CD45 Alexa Fluor® 700 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559864 CD45 APC 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561018 CD45 APC 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561037 CD45 APC-Cy™7 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557659 CD45 APC-Cy™7 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553078 CD45 Biotin 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553077 CD45 Biotin 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553080 CD45 FITC 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553079 CD45 FITC 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561088 CD45 FITC 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
562166 CD45 NA/LE 30-F11 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561087 CD45 PE 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553081 CD45 PE 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562420 CD45 PE-CF594 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553082 CD45 PE-Cy™5 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561870 CD45 PE-Cy™5 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561868 CD45 PE-Cy™7 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552848 CD45 PE-Cy™7 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557235 CD45 PerCP 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561047 CD45 PerCP 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561869 CD45 PerCP-Cy™5.5 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550994 CD45 PerCP-Cy™5.5 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553076 CD45 немеченые 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550539 CD45 немеченые 30-F11 Rat IgG2b, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(F)* 1 мл
610266 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 150 мкг
610265 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 50 мкг
560501 CD45 V450 30-F11 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561235 CD45.1 Alexa Fluor® 700 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561873 CD45.1 APC A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558701 CD45.1 APC A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560579 CD45.1 APC-Cy™7 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553774 CD45.1 Biotin A20 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553775 CD45.1 FITC A20 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561871 CD45.1 FITC A20 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561872 CD45.1 PE A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553776 CD45.1 PE A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562452 CD45.1 PE-CF594 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560578 CD45.1 PE-Cy™7 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560580 CD45.1 PerCP-Cy™5.5 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560520 CD45.1 V450 A20 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560693 CD45.2 Alexa Fluor® 700 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558702 CD45.2 APC 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561875 CD45.2 APC 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560694 CD45.2 APC-Cy™7 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553771 CD45.2 Biotin 104 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561874 CD45.2 FITC 104 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553772 CD45.2 FITC 104 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560695 CD45.2 PE 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560696 CD45.2 PE-Cy™7 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
552950 CD45.2 PerCP-Cy™5.5 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561096 CD45.2 PerCP-Cy™5.5 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560697 CD45.2 V450 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562130 CD45.2 V500 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562129 CD45.2 V500 104 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560472 CD45R V450 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560473 CD45R V450 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 10 мл
557669 CD45R/B220 Alexa Fluor® 488 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557683 CD45R/B220 Alexa Fluor® 647 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557957 CD45R/B220 Alexa Fluor® 700 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553092 CD45R/B220 APC RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561880 CD45R/B220 APC RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561102 CD45R/B220 APC-Cy™7 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552094 CD45R/B220 APC-Cy™7 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553086 CD45R/B220 Biotin RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553085 CD45R/B220 Biotin RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553088 CD45R/B220 FITC RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553087 CD45R/B220 FITC RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561877 CD45R/B220 FITC RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553083 CD45R/B220 NA/LE RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558108 CD45R/B220 Pacific Blue™ RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561878 CD45R/B220 PE RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553090 CD45R/B220 PE RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553089 CD45R/B220 PE RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562290 CD45R/B220 PE-CF594 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562313 CD45R/B220 PE-CF594 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561879 CD45R/B220 PE-Cy™5 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553091 CD45R/B220 PE-Cy™5 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561881 CD45R/B220 PE-Cy™7 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552772 CD45R/B220 PE-Cy™7 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
551489 CD45R/B220 PE-Texas Red RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561086 CD45R/B220 PerCP RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553093 CD45R/B220 PerCP RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561101 CD45R/B220 PerCP-Cy™5.5 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
552771 CD45R/B220 PerCP-Cy™5.5 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550286 CD45R/B220 немеченые RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(P) 1 мл
553084 CD45R/B220 немеченые RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557390 CD45R/B220 немеченые RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(P) 0.1 мг
561226 CD45R/B220 V500 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561227 CD45R/B220 V500 RA3-6B2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557460 CD45RA Biotin 14.авг Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553380 CD45RA PE 14.авг Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553098 CD45RB Biotin 16A Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.5 мг
553097 CD45RB Biotin 16A Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
553100 CD45RB FITC 16A Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553099 CD45RB FITC 16A Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553101 CD45RB PE 16A Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557357 CD45RC PE DNL-1.9 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561890 CD47 FITC miap301 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555298 CD47 FITC miap301 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562220 CD47 NA/LE miap301 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555297 CD47 немеченые miap301 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561242 CD48 APC-Cy™7 HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557484 CD48 FITC HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553682 CD48 NA/LE HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
562398 CD48 PE HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557485 CD48 PE HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560731 CD48 PE-Cy™7 HM48-1 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562113 CD49a Alexa Fluor® 647 Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555000 CD49a NA/LE Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
562115 CD49a PE Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555001 CD49a немеченые Ha31/8 Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP 0.5 мг
560628 CD49b APC DX5 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558295 CD49b APC HMα2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561891 CD49b FITC Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554999 CD49b FITC Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557017 CD49b NA/LE HMα2 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558759 CD49b PE HMα2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562453 CD49b PE-CF594 DX5 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554998 CD49b немеченые Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
559987 CD49b немеченые Ha1/29 Ar Ham IgG2, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
553819 CD49b немеченые HMα2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561638 CD49b V450 DX5 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561067 CD49b/Pan-NK Cells FITC DX5 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553856 CD49b/Pan-NK Cells Biotin DX5 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553857 CD49b/Pan-NK Cells FITC DX5 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561066 CD49b/Pan-NK Cells PE DX5 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553858 CD49b/Pan-NK Cells PE DX5 Rat IgM, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553855 CD49b/Pan-NK Cells немеченые DX5 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
611044 CD49c немеченые 42 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
611045 CD49c немеченые 42 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
557419 CD49d Biotin 9C10 (MRF4.B) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557406 CD49d Biotin R1-2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553156 CD49d FITC R1-2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553313 CD49d NA/LE 9C10 (MRF4.B) Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553153 CD49d NA/LE R1-2 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557420 CD49d PE 9C10 (MRF4.B) Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553157 CD49d PE R1-2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553314 CD49d немеченые 9C10 (MRF4.B) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553154 CD49d немеченые R1-2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557446 CD49e Biotin 5H10-27 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553318 CD49e NA/LE 5H10-27 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557447 CD49e PE 5H10-27 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553319 CD49e немеченые 5H10-27 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553350 CD49e немеченые HMα5-1 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD51-60

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
551380 CD51 Biotin RMV-7 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553241 CD51 NA/LE H9.2B8 Ar Ham IgG3, λ3 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552299 CD51 NA/LE RMV-7 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
551187 CD51 PE RMV-7 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
611013 CD51 немеченые 21 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611012 CD51 немеченые 21 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
550024 CD51 немеченые RMV-7 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559364 CD53 немеченые OX-79 Rat IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561605 CD54 APC 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553251 CD54 Biotin 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561898 CD54 FITC 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553252 CD54 FITC 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553249 CD54 NA/LE 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553253 CD54 PE 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
550287 CD54 немеченые 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
553250 CD54 немеченые 3,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558037 CD55 PE RIKO-5 Ar Ham IgG3, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
556323 CD56 немеченые 12F11 Rat IgG2a 0.5 мг/мл WB 0.1 мг
556325 CD56 немеченые 12F8 Rat IgM 0.5 мг/мл WB 0.1 мг
556324 CD56 немеченые N-CAM 13 Ms IgG2a 0.5 мг/мл WB, IHC(Fr) 0.1 мг

CD61-70

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553345 CD61 Biotin 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561911 CD61 FITC 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553346 CD61 FITC 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553343 CD61 NA/LE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
561910 CD61 PE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553347 CD61 PE 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
550541 CD61 немеченые 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553344 CD61 немеченые 2C9.G2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553750 CD62E Biotin 10E9.6 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553748 CD62E NA/LE 10E9.6 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553751 CD62E PE 10E9.6 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553749 CD62E немеченые 10E9.6 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
550290 CD62E немеченые 10E9.6 Rat IgG2a, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
560517 CD62L Alexa Fluor® 700 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561919 CD62L APC MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553152 CD62L APC MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560514 CD62L APC-Cy™7 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553149 CD62L Biotin MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561917 CD62L FITC MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553150 CD62L FITC MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553147 CD62L NA/LE MEL-14 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561918 CD62L PE MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553151 CD62L PE MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM, FCM 0.2 мг
562404 CD62L PE-CF594 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560516 CD62L PE-Cy™7 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560513 CD62L PerCP-Cy™5.5 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553148 CD62L немеченые MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560507 CD62L V450 MEL-14 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553743 CD62P Biotin RB40.34 Rat IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561923 CD62P FITC RB40.34 Rat IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553744 CD62P FITC RB40.34 Rat IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553741 CD62P NA/LE RB40.34 Rat IgG1, λ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
550289 CD62P немеченые RB40.34 Rat IgG1, λ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553742 CD62P немеченые RB40.34 Rat IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558539 CD64 a and b Alloantigens Alexa Fluor® 647 X54-5/7.1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл
0.1 мг
558455 CD64 a and b Alloantigens PE X54-5/7.1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561238 CD69 Alexa Fluor® 700 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560689 CD69 APC H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561240 CD69 APC-Cy™7 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553235 CD69 Biotin H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561929 CD69 FITC H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
553236 CD69 FITC H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557392 CD69 FITC H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553237 CD69 PE H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561932 CD69 PE H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562455 CD69 PE-CF594 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552879 CD69 PE-Cy™7 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561930 CD69 PE-Cy™7 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551113 CD69 PerCP-Cy™5.5 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561931 CD69 PerCP-Cy™5.5 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560690 CD69 V450 H1.2F3 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555285 CD70 Biotin FR70 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555286 CD70 PE FR70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг

CD71-80

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557416 CD71 Biotin C2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561936 CD71 FITC C2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553266 CD71 FITC C2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561937 CD71 PE C2 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553267 CD71 PE C2 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553264 CD71 немеченые C2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
550966 CD72 a, b, and d Alloantigens FITC K10.6 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550269 CD72 b and c Alloantigens PE JY/93 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550268 CD72 b and c Alloantigens немеченые JY/93 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB 0.1 мг
561545 CD73 Alexa Fluor® 488 TY/23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561543 CD73 Alexa Fluor® 647 TY/23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550741 CD73 PE TY/23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
550738 CD73 немеченые TY/23 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561544 CD73 V450 TY/23 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555318 CD74 FITC In-1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.5 мг
561941 CD74 FITC In-1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555317 CD74 немеченые In-1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IC/FCM, IHC(Zn) 0.5 мг
551134 CD79a APC HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
555935 CD79a PE HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561942 CD79a PE HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
555934 CD79a немеченые HM47 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555303 CD79b FITC HM79b Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561944 CD79b FITC HM79b Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
555302 CD79b немеченые HM79b Ar Ham IgG2, λ1 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560016 CD80 APC 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553767 CD80 Biotin 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553768 CD80 FITC 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561954 CD80 FITC 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553765 CD80 NA/LE 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553367 CD80 NA/LE 1G10 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553769 CD80 PE 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561955 CD80 PE 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560526 CD80 PerCP-Cy™5.5 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553766 CD80 немеченые 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553368 CD80 немеченые 1G10 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560523 CD80 V450 16-10A1 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD81-90

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559518 CD81 Biotin Eat2 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562240 CD81 NA/LE Eat2 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
559519 CD81 PE Eat2 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558206 CD83 APC Michel-19 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558205 CD83 PE Michel-19 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560449 CD86 V450 GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560450 CD86 V450 GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560581 CD86 Alexa Fluor® 700 GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561964 CD86 APC GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558703 CD86 APC GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553690 CD86 Biotin GL1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557426 CD86 Biotin PO3 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553691 CD86 FITC GL1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561962 CD86 FITC GL1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553688 CD86 NA/LE GL1 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553838 CD86 NA/LE PO3 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553692 CD86 PE GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561963 CD86 PE GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560582 CD86 PE-Cy™7 GL1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550542 CD86 немеченые GL1 Rat IgG2a, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553689 CD86 немеченые GL1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553015 CD90 NA/LE G7 Rat IgG2c, κ 1.0 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
553016 CD90 немеченые G7 Rat IgG2c, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
561409 CD90.1 APC OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561401 CD90.1 APC-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
554893 CD90.1 Biotin HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554896 CD90.1 Biotin OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554894 CD90.1 FITC HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561973 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
554897 CD90.1 FITC OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554898 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551401 CD90.1 PE OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561404 CD90.1 PE-Cy™7 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
557266 CD90.1 PerCP OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554892 CD90.1 немеченые HIS51 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn), IHC(F)* 0.5 мг
554895 CD90.1 немеченые OX-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Zn) 0.5 мг
561406 CD90.1 V450 OX-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553007 CD90.2 APC 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561974 CD90.2 APC 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561641 CD90.2 APC-Cy™7 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553011 CD90.2 Biotin 30-H12 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, Sep 0.5 мг
553002 CD90.2 Biotin 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553001 CD90.2 Biotin 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553013 CD90.2 FITC 30-H12 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553012 CD90.2 FITC 30-H12 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553004 CD90.2 FITC 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553003 CD90.2 FITC 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553008 CD90.2 NA/LE 30-H12 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553014 CD90.2 PE 30-H12 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553006 CD90.2 PE 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553005 CD90.2 PE 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561642 CD90.2 PE-Cy™7 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553009 CD90.2 немеченые 30-H12 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553000 CD90.2 немеченые 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
550543 CD90.2 немеченые 53-2.1 Rat IgG2a, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
561643 CD90.2 V450 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561616 CD90.2 V500 53-2.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD91-100

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
550773 CD94 Biotin 18d3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550772 CD94 немеченые 18d3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554256 CD95 Biotin Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554257 CD95 FITC Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561979 CD95 FITC Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554254 CD95 NA/LE Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561985 CD95 PE Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
554258 CD95 PE Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562499 CD95 PE-CF594 Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557653 CD95 PE-Cy™7 Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
610197 CD95 немеченые 13 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC(F)* 50 мкг
610198 CD95 немеченые 13 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC(F)* 150 мкг
554255 CD95 немеченые Jo2 Ar Ham IgG2, λ2 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557479 CD98 немеченые H202-141 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг

CD101-110

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557441 CD102 Biotin 3C4 (mIC2/4) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557444 CD102 FITC 3C4 (mIC2/4) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553325 CD102 NA/LE 3C4 (mIC2/4) Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553326 CD102 немеченые 3C4 (mIC2/4) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
557493 CD103 Biotin M290 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557494 CD103 FITC M290 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553699 CD103 NA/LE M290 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561043 CD103 PE M290 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557495 CD103 PE M290 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
553745 CD104 немеченые 346-11A Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550546 CD105 немеченые MJ7/18 Rat IgG2a, κ
IHC(Fr) 1 мл
561612 CD106 Alexa Fluor® 647 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553331 CD106 Biotin 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561678 CD106 FITC 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553332 CD106 FITC 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553329 CD106 NA/LE 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561613 CD106 PE 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550547 CD106 немеченые 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
553330 CD106 немеченые 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561615 CD106 V450 429 (MVCAM.A) Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560646 CD107a APC 1D4B Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 50 мкг
561069 CD107a FITC 1D4B Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
553793 CD107a FITC 1D4B Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.5 мг
558661 CD107a PE 1D4B Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560647 CD107a PE-Cy™7 1D4B Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 50 мкг
553792 CD107a немеченые 1D4B Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.5 мг
560648 CD107a V450 1D4B Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 50 мкг
558758 CD107b FITC ABL-93 Rat IgG2a, λ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг

CD111-120

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553356 CD117 APC 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561074 CD117 APC 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560185 CD117 APC-H7 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560250 CD117 APC-H7 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553353 CD117 Biotin 2B8 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562609 CD117 Brilliant Violet™ 421 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561680 CD117 FITC 2B8 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
553354 CD117 FITC 2B8 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553867 CD117 NA/LE ACK45 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561075 CD117 PE 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553355 CD117 PE 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553869 CD117 PE ACK45 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562417 CD117 PE-CF594 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558163 CD117 PE-Cy™7 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561681 CD117 PE-Cy™7 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560557 CD117 PerCP-Cy™5.5 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
553352 CD117 немеченые 2B8 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553868 CD117 немеченые ACK45 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560558 CD117 V450 2B8 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
550482 CD119 Biotin 2,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
558771 CD119 Biotin GR20 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559911 CD119 немеченые 2,00E+02 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
557535 CD120a NA/LE 55R-170 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu 0.25 мг
559915 CD120a немеченые 55R-286 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
550476 CD120b Biotin TR75-89 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550086 CD120b PE TR75-89 Ar Ham IgG1, λ3 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559916 CD120b немеченые TR75-89 Ar Ham IgG1, λ3 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD121-150

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
553693 CD121a NA/LE 35F5 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557489 CD121a PE 35F5 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557490 CD121a немеченые 12A6 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554450 CD121b PE 4,00E+02 Rat IgG2a 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559884 CD122 Biotin TM-β1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554452 CD122 FITC 5H4 Rat IgG2a 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561693 CD122 FITC TM-β1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
553361 CD122 FITC TM-β1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553359 CD122 NA/LE TM-β1 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553362 CD122 PE TM-β1 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554451 CD122 немеченые 5H4 Rat IgG2a 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555070 CD123 Biotin 5B11 Rat IgG2a 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552508 CD124 Biotin mIL4R-M1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.1 мг
552288 CD124 NA/LE mIL4R-M1 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.5 мг
561695 CD124 PE mIL4R-M1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM, Neu, ELISA 25 мкг
552509 CD124 PE mIL4R-M1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.1 мг
551853 CD124 немеченые mIL4R-M1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, ELISA 0.1 мг
552952 CD124 немеченые mIL4R-M2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
558533 CD125 Alexa Fluor® 488 T21 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558488 CD125 PE T21 Rat IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
554459 CD126 NA/LE D7715A7 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
554462 CD126 PE D7715A7 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561533 CD127 Alexa Fluor® 488 SB/199 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
555288 CD127 Biotin B12-1 Rat IgG2a, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550426 CD127 NA/LE SB/14 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552543 CD127 PE SB/199 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562419 CD127 PE-CF594 SB/199 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
560733 CD127 PE-Cy™7 SB/199 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561205 CD127 V450 SB/199 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
559920 CD131 PE JORO50 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554470 CD132 Biotin TUGm2 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554454 CD132 NA/LE 4G3 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.5 мг
554469 CD132 NA/LE TUGm2 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.5 мг
554457 CD132 PE 4G3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554471 CD132 PE TUGm2 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554455 CD132 немеченые 4G3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559862 CD134 Biotin OX-86 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562181 CD134 NA/LE OX-86 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
559861 CD134 немеченые OX-86 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560718 CD135 APC A2F10.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561068 CD135 PE A2F10.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553842 CD135 PE A2F10.1 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558974 CD137 Biotin 1AH2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558975 CD137 FITC 1AH2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553831 CD137 NA/LE 1AH2 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558976 CD137 PE 1AH2 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM, IC/FCM 0.1 мг
558626 CD138 APC 281-2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561705 CD138 APC 281-2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553713 CD138 Biotin 281-2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562610 CD138 Brilliant Violet™ 421 281-2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
561070 CD138 PE 281-2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553714 CD138 PE 281-2 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553712 CD138 немеченые 281-2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
562171 CD140a NA/LE APA5 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558774 CD140a немеченые APA5 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555289 CD144 немеченые 11D4.1 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550548 CD144 немеченые 11D4.1 Rat IgG2a, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
562229 CD146 Alexa Fluor® 488 ME-9F1 Rat IgG 2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562230 CD146 Alexa Fluor® 647 ME-9F1 Rat IgG 2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562196 CD146 PE ME-9F1 Rat IgG 2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562231 CD146 PerCP-Cy™5.5 ME-9F1 Rat IgG 2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562232 CD146 V450 ME-9F1 Rat IgG 2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562373 CD150 Alexa Fluor® 647 TC15-12F12.2 Rat IgG2a, λ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD151-160

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
555278 CD152 NA/LE 9H10 Syr Ham IgG2, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
553718 CD152 NA/LE UC10-4F10-11 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561718 CD152 PE UC10-4F10-11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM, IC/FCM 25 мкг
553720 CD152 PE UC10-4F10-11 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM, IC/FCM 0.1 мг
553719 CD152 немеченые UC10-4F10-11 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IP 0.5 мг
553657 CD154 Biotin MR1 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553655 CD154 NA/LE MR1 Ar Ham IgG3, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561719 CD154 PE MR1 Ar Ham IgG3, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
553658 CD154 PE MR1 Ar Ham IgG3, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
553656 CD154 немеченые MR1 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552814 CD157 PE BP-3 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552545 CD157 немеченые BP-3 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562218 CD160 PerCP-Cy™5.5 CNX46-3 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг

161-170

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557787 CD162 NA/LE 4RA10 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555306 CD162 PE 2PH1 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг

CD171-180

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
560316 CD172a FITC P84 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560106 CD172a APC P84 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560107 CD172a PE P84 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552371 CD172a немеченые P84 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555292 CD178 Biotin MFL3 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
556998 CD178 Biotin MFL4 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555290 CD178 NA/LE MFL3 Ar Ham IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555021 CD178 NA/LE MFL4 Ar Ham IgG3, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555293 CD178 PE MFL3 Ar Ham IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
555291 CD178 немеченые MFL3 Ar Ham IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555022 CD178 немеченые MFL4 Ar Ham IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553853 CD178.1 Biotin Kay-10 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
553854 CD178.1 PE Kay-10 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
558271 CD179a немеченые R3/VpreB Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551865 CD179b Biotin LM34 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552129 CD180 Biotin RP/14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562191 CD180 NA/LE RP/14 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552128 CD180 немеченые RP/14 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD181-190

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
562266 CD183 APC CXCR3-173 Ar Ham IgG1 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562152 CD183 PE CXCR3-173 Ar Ham IgG1 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558644 CD184 APC 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ
FCM 0.1 мг
551968 CD184 Biotin 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561735 CD184 FITC 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
551967 CD184 FITC 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561734 CD184 PE 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551966 CD184 PE 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
551852 CD184 немеченые 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560875 CD184 V450 2B11/CXCR4 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг

CD191-200

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557974 CD193 Alexa Fluor® 647 83103 Rat IgG2a
FCM 0.1 мг
559922 CD195 Biotin C34-3448 Rat IgG2c 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
559923 CD195 PE C34-3448 Rat IgG2c 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559921 CD195 немеченые C34-3448 Rat IgG2c 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560766 CD197 Alexa Fluor® 647 4B12 Rat IgG2a 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560682 CD197 PE 4B12 Rat IgG2a 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560812 CD197 PerCP-Cy™5.5 4B12 Rat IgG2a 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560805 CD197 V450 4B12 Rat IgG2a 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552512 CD200 немеченые OX-90 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD201-250

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
558073 CD209a Biotin 5H10/CIRE Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550012 CD210 NA/LE 1B1.3a Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.5 мг
559914 CD210 PE 1B1.3a Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
559912 CD210 немеченые 1B1.3a Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
551973 CD212 Biotin 114 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551974 CD212 PE 114 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
610109 CD220 немеченые 46 Ms IgG1 250 мкг/ml WB, IP, IF 50 мкг
610110 CD220 немеченые 46 Ms IgG1 250 мкг/ml WB, IP, IF 150 мкг
611277 CD220 немеченые Polyclonal Rab Ig 250 мкг/ml WB, IF 150 мкг
611276 CD220 немеченые Polyclonal Rab Ig 250 мкг/ml WB, IF 50 мкг
562346 CD223 APC C9B7W Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
552379 CD223 NA/LE C9B7W Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552380 CD223 PE C9B7W Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
560188 CD229.1 APC 30C7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557363 CD229.1 Biotin 30C7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
553117 CD229.1 FITC 30C7 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560201 CD229.1 PE 30C7 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552421 CD244.1 немеченые C9.1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557452 CD244.2 Biotin 2B4 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561778 CD244.2 FITC 2B4 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг

CD251-300

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559798 CD252 Biotin RM134L Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
550320 CD253 немеченые N2B2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558453 CD267 Alexa Fluor® 647 8F10 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл
0.1 мг
558410 CD267 PE 8F10 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560086 CD273 APC TY25 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562192 CD273 NA/LE TY25 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557796 CD273 PE TY25 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558091 CD274 PE MIH5 Rat IgG2a, λ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562357 CD276 PE MIH32 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562356 CD276 немеченые MIH32 Rat IgG2a,κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552145 CD278 Biotin 7E.17G9 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552437 CD278 NA/LE 7E.17G9 Rat IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552146 CD278 PE 7E.17G9 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561788 CD279 PE J43 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551892 CD279 PE J43 Ar Ham IgG2, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562523 CD279 PE-CF594 J43 Ar Ham IgG2, κ
FCM 50 мкг
551891 CD279 немеченые J43 Ar Ham IgG2, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562221 CD284 NA/LE MTS510 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558294 CD284/MD-2 Complex PE MTS510 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558293 CD284/MD-2 Complex немеченые MTS510 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD300-350

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
562172 CD314 NA/LE CX5 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558403 CD314 PE CX5 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552370 CD326 немеченые G8.8 Rat IgG2a,κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Zn) 0.1 мг
560755 CD335 (NKp46) Alexa Fluor® 647 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561169 CD335 (NKp46) Alexa Fluor® 700 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.05 mg
560756 CD335 (NKp46) FITC 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560757 CD335 (NKp46) PE 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560800 CD335 (NKp46) PerCP-Cy™5.5 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560754 CD335 (NKp46) немеченые 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
560763 CD335 (NKp46) V450 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560764 CD335 (NKp46) V450 29A1.4 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкгНазад в раздел