Одиночные антитела

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
552881 Bcl-10 PE 151 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
340575 Bcl-2 FITC Bcl-2/100 Ms IgG1
FCM, IC 50 тестов
340576 Bcl-2 PE Bcl-2/100 Ms IgG1
FCM, IC 50 тестов
561524 Bcl-6 Alexa Fluor® 488 K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561525 Bcl-6 Alexa Fluor® 647 K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561522 Bcl-6 PE K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
562401 Bcl-6 PE-CF594 K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
562198 Bcl-6 PerCP-Cy™5.5 K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561520 Bcl-6 немеченые K112-91 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл WB, IC/FCM, IHC(P) 0.1 мг
562204 Bcl-6 V450 K112-91 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561318 CCL18/DC-CK1 Alexa Fluor® 647 AZN-CK18 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
561179 CCL18/DC-CK1 PE AZN-CK18 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
641581 CD107a APC H4A3 Ms IgG1, κ
FCM 100 Tests
641057 CD8b PE 2ST8.5H7 Ms IgG2a,κ
FCM 50 Tests
641058 CD8b APC 2ST8.5H7 Ms IgG2a,κ
IC/FCM 100 Tests
552886 Clusterin немеченые E5 Ms IgG1
IHC(Fr), IHC(P) 1 мл
611784 Clathrin Heavy Chain FITC 23 Ms IgG1 250 µg/ml IF 50 µg
560789 CrkL (pY207) Alexa Fluor® 488 K30-391.50.80 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 Tests
560788 CrkL (pY207) PE K30-391.50.80 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 Tests
560790 CrkL (pY207) Alexa Fluor® 647 K30-391.50.80 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 Tests
550407 Cutaneous Lymphocyte Antigen немеченые HECA-452 Rat IgM, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
347653 Cytokeratin FITC CAM 5.2 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 100 тестов
347204 Cytokeratin PE CAM 5.2 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
550953 Cytokeratin 14, 15, 16 and 19 PE Set KA4 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
550951 Cytokeratin 14, 15, 16 and 19 немеченые KA4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562100 Disialoganglioside GD2 PE 14.G2a Ms IgG2a, κ
FCM 50 Tests
555060 Eotaxin Biotin 10C11 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555035 Eotaxin немеченые 3C7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
552829 Fetal Hemoglobin FITC 2D12 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560041 Fetal Hemoglobin PE 2D12 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
551796 Fetal Hemoglobin немеченые 2D12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560046 FoxP3 PE 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
560082 FoxP3 PE 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 25 тестов
561181 FoxP3 Alexa Fluor® 488 236A/E7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560047 FoxP3 Alexa Fluor® 488 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
560887 FoxP3 Alexa Fluor® 488 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 25 тестов
561184 FoxP3 Alexa Fluor® 647 236A/E7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560045 FoxP3 Alexa Fluor® 647 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
560889 FoxP3 Alexa Fluor® 647 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 25 тестов
560852 FoxP3 PE 236A/E7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561493 FoxP3 PerCP-Cy™5.5 236A/E7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560044 FoxP3 немеченые 259D/C7 Ms IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561182 FoxP3 V450 236A/E7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560459 FoxP3 V450 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 120 тестов
560460 FoxP3 V450 259D/C7 Ms IgG1
IC/FCM 30 тестов
556908 Galectin-3 FITC Set B2C10 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
556909 Galectin-3 PE Set B2C10 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
556904 Galectin-3 немеченые B2C10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, IHC(F)* 0.1 мг
554670 G-CSF Biotin BVD11-37G10 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
551342 G-CSF немеченые BVD13-3A5 Rat IgG1 1.0 мг/мл ELISA Cap. 1 мг
562257 GM-CSF Alexa Fluor® 647 BVD2-21C11 Rat IgG2a
IC/FCM 50 тестов
554505 GM-CSF Biotin BVD2-21C11 Rat IgG2a 0.5 мг/мл FCM, ELISA Det. 0.5 мг
554501 GM-CSF NA/LE BVD2-23B6 Rat IgG2a 1.0 мг/мл Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
554507 GM-CSF PE BVD2-21C11 Rat IgG2a 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562258 GM-CSF PerCP-Cy™5.5 BVD2-21C11 Rat IgG2a
IC/FCM 50 тестов
554503 GM-CSF немеченые BVD2-21C11 Rat IgG2a 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554502 GM-CSF немеченые BVD2-23B6 Rat IgG2a 0.5 мг/мл IP/WB, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
561505 Doublecortin PE 30 Ms IgG1
IC/FCM 50 Tests
558623 Actin Alexa Fluor® 488 C4/actin Ms IgG1
Bioimg 100 Tests
558624 Actin Alexa Fluor® 647 C4/actin Ms IgG1
Bioimg 100 Tests
560394 β-Tubulin, Class III Alexa Fluor® 647 TUJ1 Ms IgG2a
IC/FCM 50 Tests
562505 β-Catenin Alexa Fluor® 488 14 Ms IgG1
IC/FCM, IF, Bioimg 100 Tests
558254 Granulysin Alexa Fluor® 488 RB1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561151 Granzyme B V450 GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 Tests
558605 β-Tubulin Alexa Fluor® 488 5H1 Ms IgM, κ
Bioimg 100 Tests
558606 β-Tubulin Alexa Fluor® 647 5H1 Ms IgM, κ
Bioimg 100 Tests
558608 β-Tubulin Alexa Fluor® 555 5H1 Ms IgM, κ
Bioimg 100 Tests
550558 Granzyme B Purified 2CF/F5 Ms IgG2a 0.5 mg/ml WB 50 µg
560212 Granzyme B Alexa Fluor® 647 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 mg/ml IC/FCM 0.1 mg
560213 Granzyme B Alexa Fluor® 700 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 mg/ml IC/FCM 0.1 mg
561016 Granzyme B Alexa Fluor® 700 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 mg/ml IC/FCM 25 µg
561142 Granzyme B PE GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 Tests
561999 Granzyme B Alexa Fluor® 647 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 mg/ml IC/FCM 25 µg
560213 Granzyme B Alexa Fluor® 700 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560212 Granzyme B Alexa Fluor® 647 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561999 Granzyme B Alexa Fluor® 647 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
561016 Granzyme B Alexa Fluor® 700 GB11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
560211 Granzyme B FITC GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561998 Granzyme B FITC GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561142 Granzyme B PE GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561151 Granzyme B V450 GB11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
349031 Ig (affinity-purified) FITC Polyclonal Ig
FCM 500 µg
348063 Ig, κ light chain FITC Polyclonal Gt
FCM 50 Tests
340271 IgG2a+b PerCP X57 Rat IgG1, κ
FCM 100 Tests
560088 IFN-α2b Alexa Fluor® 647 7N4-1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
551795 IFN-α2b NA/LE 7N4-1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
560097 IFN-α2b PE 7N4-1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561382 IFN-α2b V450 7N4-1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
340452 IFN-γ PE 25723.11 Ms IgG2b, κ
FCM, IC 50 Tests
557718 IFN-γ Alexa Fluor® 488 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
557729 IFN-γ Alexa Fluor® 647 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561024 IFN-γ Alexa Fluor® 700 B27 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
557995 IFN-γ Alexa Fluor® 700 B27 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
341117 IFN-γ APC 25723.11 Ms IgG2b, κ
FCM, IC 100 тестов
562017 IFN-γ APC B27 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554702 IFN-γ APC B27 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554550 IFN-γ Biotin 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
559958 IFN-γ Biotin P2C11 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554551 IFN-γ FITC 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561057 IFN-γ FITC 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
340449 IFN-γ FITC 25723.11 Ms IgG2b, κ
FCM, IC 50 тестов
554700 IFN-γ FITC B27 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561053 IFN-γ FITC B27 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554698 IFN-γ NA/LE B27 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
554547 IFN-γ NA/LE NIB42 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu, ELISA 0.5 мг
561056 IFN-γ PE 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
559326 IFN-γ PE 4S.B3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554552 IFN-γ PE 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
340452 IFN-γ PE 25723.11 Ms IgG2b, κ
FCM, IC 50 тестов
559327 IFN-γ PE B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554701 IFN-γ PE B27 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562016 IFN-γ PE B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
559812 IFN-γ PE P2G10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562392 IFN-γ PE-CF594 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560741 IFN-γ PE-Cy™7 4S.B3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561036 IFN-γ PE-Cy™7 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
557844 IFN-γ PE-Cy™7 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
557643 IFN-γ PE-Cy™7 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560704 IFN-γ PerCP-Cy™5.5 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
554549 IFN-γ немеченые 4S.B3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 10 мкг
550011 IFN-γ немеченые B27 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
554699 IFN-γ немеченые B27 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл Block, Neu, ELISA 0.1 мг
551221 IFN-γ немеченые NIB42 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu, ELISA Cap. 1 мг
559961 IFN-γ немеченые P2G10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
560371 IFN-γ V450 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 120 тестов
560372 IFN-γ V450 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 30 тестов
561980 IFN-γ V500 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560924 INF-γ PE-Cy™7 B27 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
340525 IL-1ra PE AS17 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
340513 IL-1α FITC AS5 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554561 IL-1α PE 364-3B3-14 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
340514 IL-1α PE AS5 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
551223 IL-1α немеченые 364-3B3-14 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл IC/FCM, IC/FCM, ELISA Cap. 1 мг
340515 IL-1β FITC AS10 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
552289 IL-1β NA/LE AS10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
340516 IL-1β PE AS10 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
550007 IL-1β немеченые AS10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ICC, Neu 0.25 мг
341116 IL-2 APC 5344.111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 100 тестов
561054 IL-2 APC MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554567 IL-2 APC MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555040 IL-2 Biotin B33-2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340448 IL-2 FITC 5344.111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
561055 IL-2 FITC MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554565 IL-2 FITC MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554562 IL-2 NA/LE MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл IC/FCM, Neu 0.5 мг
340450 IL-2 PE 5344.111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
560709 IL-2 PE MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
559334 IL-2 PE MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 100 тестов
554566 IL-2 PE MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560902 IL-2 PE MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 25 тестов
562384 IL-2 PE-CF594 5344.111 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560707 IL-2 PE-Cy™7 MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
560708 IL-2 PerCP-Cy™5.5 MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
555051 IL-2 немеченые 5344.111 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
554563 IL-2 немеченые MQ1-17H12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ICC, IC/FCM, ELISA Cap. 0.1 мг
560867 IL-2 V450 5344.111 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
554674 IL-3 Biotin BVD3-1F9 Rat IgG1 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554676 IL-3 PE BVD3-1F9 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554672 IL-3 немеченые BVD8-3G11 Rat IgG1 0.5 мг/мл WB, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
557990 IL-4 Alexa Fluor® 488 8D4-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560671 IL-4 APC 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
554486 IL-4 APC MP4-25D2 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554483 IL-4 Biotin MP4-25D2 Rat IgG1 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554484 IL-4 FITC MP4-25D2 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562047 IL-4 FITC MP4-25D2 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554481 IL-4 NA/LE MP4-25D2 Rat IgG1 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
340451 IL-4 PE 3010.211 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
562046 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
559333 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554516 IL-4 PE 8D4-8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554485 IL-4 PE MP4-25D2 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560672 IL-4 PE-Cy™7 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561234 IL-4 PerCP-Cy™5.5 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
554515 IL-4 немеченые 8D4-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
556917 IL-4 немеченые 8D4-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.1 мг
554482 IL-4 немеченые MP4-25D2 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561595 IL-4 V450 8D4-8 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
554396 IL-5 APC TRFK5 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562048 IL-5 APC TRFK5 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554491 IL-5 Biotin JES1-5A10 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
562175 IL-5 NA/LE JES1-5A10 Rat IgG2a 1.0 мг/мл ELISA 0.5 мг
554391 IL-5 NA/LE TRFK5 Rat IgG1 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
559332 IL-5 PE JES1-39D10 Rat IgG2a
IC/FCM 100 тестов
554489 IL-5 PE JES1-39D10 Rat IgG2a 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554395 IL-5 PE TRFK5 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562049 IL-5 PE TRFK5 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554488 IL-5 немеченые JES1-39D10 Rat IgG2a 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
554393 IL-5 немеченые TRFK5 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
554392 IL-5 немеченые TRFK5 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.1 мг
561441 IL-6 APC MQ2-13A5 Rat IgG1
IC/FCM 50 тестов
554546 IL-6 Biotin MQ2-39C3 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340526 IL-6 FITC AS12 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554544 IL-6 FITC MQ2-13A5 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554696 IL-6 FITC MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554541 IL-6 NA/LE MQ2-13A5 Rat IgG1 1.0 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
340527 IL-6 PE AS12 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554545 IL-6 PE MQ2-13A5 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
559331 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ
IC/FCM 100 тестов
554697 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554543 IL-6 немеченые MQ2-13A5 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
559068 IL-6 немеченые MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ICC, IC/FCM 0.25 мг
561446 IL-6 V450 MQ2-13A5 Rat IgG1
IC/FCM 50 тестов
554494 IL-7 Biotin BVD10-11C10 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554492 IL-7 NA/LE BVD10-40F6 Rat IgG1, κ 1.0 мг/мл Neu, ELISA 0.5 мг
554493 IL-7 немеченые BVD10-40F6 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл WB, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
554718 IL-8 Biotin G265-8 Ms IgG2b 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340509 IL-8 FITC AS14 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554726 IL-8 NA/LE 2A2 Ms IgG1 1.0 мг/мл Neu, ELISA 0.5 мг
340510 IL-8 PE AS14 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554720 IL-8 PE G265-8 Ms IgG2b 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554716 IL-8 немеченые G265-5 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
554717 IL-8 немеченые G265-8 Ms IgG2b 0.5 мг/мл FCM, ICC, IC/FCM, ELISA 0.1 мг
550419 IL-8 немеченые G265-8 Ms IgG2b 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
560813 IL-9 Alexa Fluor® 647 MH9A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560815 IL-9 Alexa Fluor® 647 MH9A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
558089 IL-9 Biotin MH9A3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
560807 IL-9 PE MH9A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560814 IL-9 PE MH9A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561461 IL-9 PerCP-Cy™5.5 MH9A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
558088 IL-9 немеченые MH9A4 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
562036 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554707 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554499 IL-10 Biotin JES3-12G8 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554703 IL-10 NA/LE JES3-19F1 Rat IgG2a 1.0 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
554495 IL-10 NA/LE JES3-9D7 Rat IgG1 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
559330 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 100 тестов
554706 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a 0.2 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
562035 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 25 тестов
559337 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1
IC/FCM 100 тестов
554498 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562400 IL-10 PE-CF594 JES3-19F1 Rat IgG2a
IC/FCM 50 тестов
559076 IL-10 немеченые JES3-12G8 Rat IgG2a 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
554705 IL-10 немеченые JES3-19F1 Rat IgG2a 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, IF, ELISA Cap. 0.5 мг
554704 IL-10 немеченые JES3-19F1 Rat IgG2a 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
554497 IL-10 немеченые JES3-9D7 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu 0.5 мг
554496 IL-10 немеченые JES3-9D7 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
551227 IL-12 (p40) немеченые C8.3 Ms IgG1 1.0 мг/мл ELISA Cap. 1 мг
554576 IL-12 (p40/p70) APC C11.5 Ms IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554660 IL-12 (p40/p70) Biotin C8.6 Ms IgG1 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554574 IL-12 (p40/p70) FITC C11.5 Ms IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554659 IL-12 (p40/p70) NA/LE C8.6 Ms IgG1 1.0 мг/мл Neu, ELISA 0.5 мг
559329 IL-12 (p40/p70) PE C11.5 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
554575 IL-12 (p40/p70) PE C11.5 Ms IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554573 IL-12 (p40/p70) немеченые C11.5 Ms IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
559325 IL-12 (p70) PE 20C2 Rat IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
557020 IL-12 (p70) PE 20C2 Rat IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555065 IL-12 (p70) немеченые 20C2 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
561162 IL-13 APC JES10-5A2 Rat IgG1
IC/FCM 50 тестов
555054 IL-13 Biotin B69-2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554568 IL-13 NA/LE JES10-5A2 Rat IgG1 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
562039 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
340508 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1
FCM, IC 50 тестов
559328 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1
FCM 100 тестов
554571 IL-13 PE JES10-5A2 Rat IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554570 IL-13 немеченые JES10-5A2 Rat IgG1 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
561158 IL-13 V450 JES10-5A2 Rat IgG1
IC/FCM 50 тестов
554713 IL-15 Biotin G243-886 Ms IgG1 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554712 IL-15 немеченые G243-935 Ms IgG1 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
554736 IL-16 PE 14.янв Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554734 IL-16 немеченые 14.янв Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, ELISA 0.1 мг
560436 IL-17A PE SCPL1362 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560488 IL-17A Alexa Fluor® 488 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560489 IL-17A Alexa Fluor® 488 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
560491 IL-17A Alexa Fluor® 647 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
560490 IL-17A Alexa Fluor® 647 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560439 IL-17A Alexa Fluor® 647 SCPL1362 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
560437 IL-17A Alexa Fluor® 647 SCPL1362 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560613 IL-17A Alexa Fluor® 700 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560486 IL-17A PE N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560487 IL-17A PE N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
560438 IL-17A PE SCPL1362 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
560799 IL-17A PerCP-Cy™5.5 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560610 IL-17A V450 N49-653 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561331 IL-17F Alexa Fluor® 488 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561332 IL-17F Alexa Fluor® 488 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561334 IL-17F Alexa Fluor® 647 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561333 IL-17F Alexa Fluor® 647 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561198 IL-17F PE O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561197 IL-17F PE O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561336 IL-17F PerCP-Cy™5.5 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561335 IL-17F PerCP-Cy™5.5 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561338 IL-17F V450 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561337 IL-17F V450 O33-782 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
562043 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1
IC/FCM 25 тестов
560493 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
558502 IL-21 Biotin I76-539 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
562042 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1
IC/FCM 25 тестов
560463 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
558503 IL-21 немеченые J148-1134 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
555048 IP-10 Biotin 6D4/D6/G2 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555049 IP-10 PE 6D4/D6/G2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555046 IP-10 немеченые 4D5 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
561277 Ki-67 Alexa Fluor® 700 B56 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561283 Ki-67 PE-Cy™7 B56 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561284 Ki-67 PerCP-Cy™5.5 B56 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561281 Ki-67 V450 B56 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
558571 Leukemia Inhibitory Factor PE 1F10 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554555 LT-α Biotin 359-81-11 Ms IgG1 0.5 мг/мл FCM, Neu, ELISA Det. 0.5 мг
554556 LT-α PE 359-81-11 Ms IgG1 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
551222 LT-α немеченые 359-238-8 Ms IgG1 1.0 мг/мл ELISA Cap. 1 мг
554664 MCP-1 Biotin 5D3-F7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554661 MCP-1 NA/LE 5D3-F7 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
559324 MCP-1 PE 5D3-F7 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554666 MCP-1 PE 5D3-F7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555055 MCP-1 немеченые 10F7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
550416 MCP-1 немеченые 5D3-F7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
551226 MCP-1 немеченые 5D3-F7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 1 мг
555034 MCP-3 Biotin 6H5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
551228 MCP-3 немеченые 9H11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 1 мг
555037 MIG Biotin B8-6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555038 MIG немеченые B8-11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM, IC/FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
554730 MIP-1α PE 11A3 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл IC/FCM, IF 0.1 мг
561278 MIP-1β Alexa Fluor® 700 D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
560686 MIP-1β APC D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
561280 MIP-1β APC-H7 D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
560565 MIP-1β FITC D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 100 тестов
550078 MIP-1β PE D21-1351 Ms IgG1 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561120 MIP-1β PE D21-1351 Ms IgG1 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
560687 MIP-1β PE-Cy™7 D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
560688 MIP-1β PerCP-Cy™5.5 D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
561282 MIP-1β V450 D21-1351 Ms IgG1
IC/FCM 50 тестов
557593 MRP-1 FITC QCRL-3 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 100 тестов
557594 MRP-1 немеченые QCRL-3 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
556035 Myeloperoxidase немеченые 1B10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IC/FCM, IHC(Zn), IHC(F)* 0.1 мг
340483 NKB1 FITC DX9 Ms IgG1, κ
FCM 50 Tests
340484 NKB1 PE DX9 Ms IgG1, κ
FCM 50 Tests
559257 NPM-ALK PE Set ALK1 Ms IgG3, κ
IC/FCM 100 тестов
559254 NPM-ALK немеченые ALK1 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FM, IC/FCM, IHC(P) 0.1 мг
340507 PAC-1 FITC PAC-1 Ms IgM, κ
FCM 50 Tests
340555 P-glycoprotein PE 15D3 Ms IgG1, κ
FCM 50 Tests
560640 PARP, Cleaved Form Alexa Fluor® 700 F21-852 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
556434 Perforin Purified δG9 Ms IgG2b 0.5 mg/ml FCM, IHC(Fr), IP 0.1 mg
556437 Perforin PE Set δG9 Ms IgG2b
FCM 100 Tests
559322 RANTES PE 2D5 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554732 RANTES PE 2D5 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
550420 RANTES немеченые 2D5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
556859 RANTES немеченые 2D5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561266 T-bet Alexa Fluor® 488 O4-46 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561264 T-Bet Alexa Fluor® 647 4B10 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561267 T-bet Alexa Fluor® 647 O4-46 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561265 T-Bet PE 4B10 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561268 T-bet PE O4-46 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561316 T-bet PerCP-Cy™5.5 O4-46 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
561262 T-Bet немеченые 4B10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл WB, IC/FCM, IHC(P) 0.1 мг
561263 T-bet немеченые O4-46 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл WB, IC/FCM, IHC(P) 0.1 мг
347903 TCR γδ FITC 11F2 Ms IgG1, κ
FCM 100 Tests
561312 T-bet V450 O4-46 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
550757 Terminal Transferase Set PE Set E17-1519 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
555053 TGF-β1 Biotin A75-3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
562339 TGF-β1 PE TW4-9E7 Ms IgG1, κ
FCM, IC/FCM 100 тестов
555052 TGF-β1 немеченые A75-2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
562588 THEMIS PE Q13-1103 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
562587 THEMIS немеченые Q13-1103 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл WB 50 мкг
559969 Thioredoxin немеченые 2G11 Ms IgG1 0.5 мг/мл WB, IC/FCM 0.1 мг
557722 TNF Alexa Fluor® 488 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
557996 TNF Alexa Fluor® 700 MAb11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561023 TNF Alexa Fluor® 700 MAb11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554514 TNF APC MAb11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562084 TNF APC MAb11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554511 TNF Biotin MAb11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554512 TNF FITC MAb11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562082 TNF FITC MAb11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 25 мкг
554508 TNF NA/LE MAb1 Ms IgG1 1.0 мг/мл Neu, ELISA 0.5 мг
552467 TNF NA/LE MABTNF-A5 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
562083 TNF PE MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
559321 TNF PE MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
554513 TNF PE MAb11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
560923 TNF PE-Cy™7 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
557647 TNF PE-Cy™7 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM, ELISA 100 тестов
560678 TNF PE-Cy™7 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560679 TNF PerCP-Cy™5.5 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
551220 TNF немеченые MAb1 Ms IgG1 0.5 мг/мл WB, Neu, ELISA Cap. 1 мг
559071 TNF немеченые MAb11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
554510 TNF немеченые MAb11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
561311 TNF V450 MAb11 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
340534 TNF-α APC 6401.1111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 100 тестов
340511 TNF-α FITC 6401.1111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
340512 TNF-α PE 6401.1111 Ms IgG1, κ
FCM, IC 50 тестов
554539 VEGF немеченые G143-850 Ms IgG2a 0.5 мг/мл WB, IP 0.5 мг
555036 VEGF немеченые G153-694 Ms IgG2b 0.5 мг/мл IF, IHC(F)* 0.5 мгНазад в раздел