CD-номенклатура

CD1-10

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559775 CD1a APC HI149 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561755 CD1a APC HI149 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555806 CD1a FITC HI149 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560945 CD1a FITC HI149 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555807 CD1a PE HI149 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561754 CD1a PE HI149 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555808 CD1a PE-Cy™5 HI149 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555805 CD1a немеченые HI149 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM 0.1 мг
550366 CD1a немеченые HI149 Ms IgG1, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555969 CD1b FITC M-T101 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555968 CD1b немеченые M-T101 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561757 CD1d PE CD1d42 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550255 CD1d PE CD1d42 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550254 CD1d немеченые CD1d42 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560642 CD2 APC RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555325 CD2 Biotin RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555326 CD2 FITC RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561759 CD2 FITC RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555323 CD2 NA/LE RPA-2.10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555327 CD2 PE RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561760 CD2 PE RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562319 CD2 PE-CF594 RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562300 CD2 PE-CF594 RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555328 CD2 PE-Cy™5 RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560643 CD2 PerCP-Cy™5.5 RPA-2.10 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555324 CD2 немеченые RPA-2.10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
347590 CD2 немеченые S5.2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
644485 CD2 V450 S5.2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
557694 CD3 Alexa Fluor® 488 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557706 CD3 Alexa Fluor® 647 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561027 CD3 Alexa Fluor® 700 UCHT1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557943 CD3 Alexa Fluor® 700 UCHT1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
339186 CD3 AmCyan SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555342 CD3 APC HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561804 CD3 APC HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561810 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561811 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555335 CD3 APC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557832 CD3 APC-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561800 CD3 APC-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560176 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560275 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
641397 CD3 APC-H7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555338 CD3 Biotin HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM, FA, IHC(Fr) 100 тестов
555331 CD3 Biotin UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562426 CD3 Brilliant Violet™ 421 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562427 CD3 Brilliant Violet™ 421 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555339 CD3 FITC HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561802 CD3 FITC HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555332 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561806 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561807 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555916 CD3 FITC UCHT1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
555336 CD3 NA/LE HIT3a Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555329 CD3 NA/LE UCHT1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
558117 CD3 Pacific Blue™ UCHT1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561803 CD3 PE HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555340 CD3 PE HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561809 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
561808 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555333 CD3 PE UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562310 CD3 PE-CF594 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562280 CD3 PE-CF594 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555341 CD3 PE-Cy™5 HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561006 CD3 PE-Cy™5 HIT3a Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561007 CD3 PE-Cy™5 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555334 CD3 PE-Cy™5 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560910 CD3 PE-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557851 CD3 PE-Cy™7 SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560835 CD3 PerCP-Cy™5.5 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555337 CD3 немеченые HIT3a Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550367 CD3 немеченые HIT3a Ms IgG2a, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
347340 CD3 немеченые SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555330 CD3 немеченые UCHT1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550368 CD3 немеченые UCHT1 Ms IgG1, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
560351 CD3 V450 SP34-2 Ms IgG1, λ
FCM 120 тестов
560352 CD3 V450 SP34-2 Ms IgG1, λ
FCM 30 тестов
560365 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
561812 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
560366 CD3 V450 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
561417 CD3 V500 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561416 CD3 V500 UCHT1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
647453 PDF CD3 V500-C SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
652896 PDF CD3 V500-C SK7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558257 CD3ε APC APA1/1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
558261 CD3ε FITC APA1/1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
558260 CD3ε PE APA1/1 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
340422 CD4 v4 FITC L120 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
340419 CD4 v4 PE L120 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557695 CD4 Alexa Fluor® 488 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557707 CD4 Alexa Fluor® 647 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557922 CD4 Alexa Fluor® 700 RPA-T4 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561030 CD4 Alexa Fluor® 700 RPA-T4 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
339187 CD4 AmCyan SK3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561840 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561841 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555349 CD4 APC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557871 CD4 APC-Cy™7 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561839 CD4 APC-Cy™7 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560251 CD4 APC-H7 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560158 CD4 APC-H7 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
641398 CD4 APC-H7 SK3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555345 CD4 Biotin RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347321 CD4 Biotin SK3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562425 CD4 Brilliant Violet™ 421 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562424 CD4 Brilliant Violet™ 421 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555346 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561005 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561842 CD4 FITC RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555343 CD4 NA/LE RPA-T4 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
558116 CD4 Pacific Blue™ RPA-T4 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555347 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561843 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561844 CD4 PE RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
562316 CD4 PE-CF594 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562281 CD4 PE-CF594 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555348 CD4 PE-Cy™5 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561004 CD4 PE-Cy™5 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560644 CD4 PE-Cy™7 L200 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560649 CD4 PE-Cy™7 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560909 CD4 PE-Cy™7 SK3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557852 CD4 PE-Cy™7 SK3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560650 CD4 PerCP-Cy™5.5 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555344 CD4 немеченые RPA-T4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550369 CD4 немеченые RPA-T4 Ms IgG1, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
346320 CD4 немеченые SK3 Ms IgG1, κ
FCM 200 тестов
560346 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560345 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
561838 CD4 V450 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
560769 CD4 V500 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560768 CD4 V500 RPA-T4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561159 CD5 Alexa Fluor® 700 UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561003 CD5 APC UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555355 CD5 APC UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347301 CD5 Biotin L17F12 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555351 CD5 Biotin UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561896 CD5 FITC UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555352 CD5 FITC UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561897 CD5 PE UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555353 CD5 PE UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555354 CD5 PE-Cy™5 UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
346300 CD5 немеченые L17F12 Ms IgG2a, κ
FCM 200 тестов
555350 CD5 немеченые UCHT2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
644487 CD5 V450 L17F12 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561154 CD5 V450 UCHT2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555357 CD6 FITC M-T605 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555358 CD6 PE M-T605 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555356 CD6 немеченые M-T605 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561603 CD7 Alexa Fluor® 700 M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561604 CD7 APC M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
347483 CD7 FITC 4H9 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555360 CD7 FITC M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561933 CD7 FITC M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561934 CD7 PE M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555361 CD7 PE M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562541 CD7 PE-CF594 M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555362 CD7 PE-Cy™5 M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561602 CD7 PerCP-Cy™5.5 M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555359 CD7 немеченые M-T701 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
642916 CD7 V450 M-T701 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
641400 CD8 APC-H7 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557696 CD8 Alexa Fluor® 488 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557708 CD8 Alexa Fluor® 647 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561026 CD8 Alexa Fluor® 700 RPA-T8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557945 CD8 Alexa Fluor® 700 RPA-T8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
339188 CD8 AmCyan SK1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561952 CD8 APC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561953 CD8 APC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555369 CD8 APC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557834 CD8 APC-Cy™7 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561945 CD8 APC-Cy™7 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560179 CD8 APC-H7 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560273 CD8 APC-H7 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555365 CD8 Biotin RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562428 CD8 Brilliant Violet™ 421 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562429 CD8 Brilliant Violet™ 421 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551347 CD8 FITC G42-8 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555634 CD8 FITC HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560960 CD8 FITC HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561948 CD8 FITC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555366 CD8 FITC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561947 CD8 FITC RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555630 CD8 NA/LE HIT8a Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555363 CD8 NA/LE RPA-T8 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558207 CD8 Pacific Blue™ RPA-T8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555635 CD8 PE HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560959 CD8 PE HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555367 CD8 PE RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561950 CD8 PE RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
561949 CD8 PE RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562311 CD8 PE-CF594 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562282 CD8 PE-CF594 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561946 CD8 PE-Cy™5 HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555636 CD8 PE-Cy™5 HIT8a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555368 CD8 PE-Cy™5 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561951 CD8 PE-Cy™5 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560917 CD8 PE-Cy™7 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557746 CD8 PE-Cy™7 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560662 CD8 PerCP-Cy™5.5 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551346 CD8 немеченые G42-8 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555631 CD8 немеченые HIT8a Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM 0.1 мг
555364 CD8 немеченые RPA-T8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
346310 CD8 немеченые SK1 Ms IgG1, κ
FCM 200 тестов
560348 CD8 V450 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560347 CD8 V450 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560775 CD8 V500 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560774 CD8 V500 RPA-T8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561617 CD8 V500 SK1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
647457 CD8 V500-C SK1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
641058 CD8b APC 2ST8.5H7 Ms IgG2a,κ
IC/FCM 100 тестов
641057 CD8b PE 2ST8.5H7 Ms IgG2a,κ
FCM 50 тестов
341648 CD9 APC M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
341646 CD9 FITC M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555371 CD9 FITC M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
341647 CD9 PE M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555372 CD9 PE M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
341649 CD9 PerCP-Cy™5.5 M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561329 CD9 PerCP-Cy™5.5 M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555370 CD9 немеченые M-L13 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB, IHC(Fr) 0.1 мг
561326 CD9 V450 M-L13 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
347503 CD10 FITC W8E7 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555375 CD10 PE HI10a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561002 CD10 PE HI10a Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562396 CD10 PE-CF594 HI10a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561676 CD10 PE-Cy™5 HI10a Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555376 CD10 PE-Cy™5 HI10a Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555373 CD10 немеченые HI10a Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
347500 CD10 немеченые W8E7 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560777 CD45 V500 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560779 CD45 V500 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов

CD11-20

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559875 CD11a APC HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347983 CD11a FITC G-25.2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555379 CD11a FITC G43-25B Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555383 CD11a FITC HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555377 CD11a NA/LE G43-25B Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555381 CD11a NA/LE HI111 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA, IHC(Fr) 0.5 мг
555380 CD11a PE G43-25B Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555384 CD11a PE HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551131 CD11a PE-Cy™5 HI111 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561387 CD11a PE-Cy™7 HI111 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
610826 CD11a немеченые 27 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
610827 CD11a немеченые 27 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
555378 CD11a немеченые G43-25B Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555382 CD11a немеченые HI111 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561687 CD11b Alexa Fluor® 488 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557686 CD11b Alexa Fluor® 647 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557960 CD11b Alexa Fluor® 700 M1/70 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562399 CD11b PE-CF594 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561686 CD11b PE-Cy™5 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557701 CD11b/Mac-1 Alexa Fluor® 488 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557918 CD11b/Mac-1 Alexa Fluor® 700 ICRF44 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561015 CD11b/Mac-1 APC ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550019 CD11b/Mac-1 APC ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560914 CD11b/Mac-1 APC-Cy™7 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557754 CD11b/Mac-1 APC-Cy™7 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555387 CD11b/Mac-1 Biotin ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555385 CD11b/Mac-1 NA/LE ICRF44 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
558123 CD11b/Mac-1 Pacific Blue™ ICRF44 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561001 CD11b/Mac-1 PE ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555388 CD11b/Mac-1 PE ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555389 CD11b/Mac-1 PE-Cy™5 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561685 CD11b/Mac-1 PE-Cy™7 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557743 CD11b/Mac-1 PE-Cy™7 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550374 CD11b/Mac-1 немеченые ICRF44 Ms IgG1, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
555386 CD11b/Mac-1 немеченые ICRF44 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
560480 CD11b/Mac-1 V450 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560481 CD11b/Mac-1 V450 ICRF44 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
561352 CD11c Alexa Fluor® 700 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559877 CD11c APC B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560895 CD11c APC B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562561 CD11c Brilliant Violet™ 421 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561355 CD11c FITC B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555390 CD11c NA/LE B-ly6 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
560999 CD11c PE B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555392 CD11c PE B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562393 CD11c PE-CF594 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551077 CD11c PE-Cy™5 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561692 CD11c PE-Cy™5 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561356 CD11c PE-Cy™7 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550375 CD11c немеченые B-ly6 Ms IgG1, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555391 CD11c немеченые B-ly6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560370 CD11c V450 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560369 CD11c V450 B-ly6 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
557454 CD13 APC WM15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561698 CD13 APC WM15 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562596 CD13 Brilliant Violet™ 421 WM15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555394 CD13 PE WM15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560998 CD13 PE WM15 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561599 CD13 PE-Cy™7 WM15 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561361 CD13 PerCP-Cy™5.5 WM15 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
347830 CD13 немеченые L138 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555393 CD13 немеченые WM15 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561706 CD14 Alexa Fluor® 488 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
557700 CD14 Alexa Fluor® 488 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
557923 CD14 Alexa Fluor® 700 M5E2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561029 CD14 Alexa Fluor® 700 M5E2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561708 CD14 APC M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555399 CD14 APC M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
557831 CD14 APC-Cy™7 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561709 CD14 APC-Cy™7 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
560180 CD14 APC-H7 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
560270 CD14 APC-H7 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
641394 CD14 APC-H7 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561384 CD14 APC-H7 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
561712 CD14 FITC M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555397 CD14 FITC M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555395 CD14 NA/LE M5E2 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558121 CD14 Pacific Blue™ M5E2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561707 CD14 PE M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555398 CD14 PE M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562335 CD14 PE-CF594 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
562334 CD14 PE-CF594 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
560919 CD14 PE-Cy™7 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
557742 CD14 PE-Cy™7 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
550787 CD14 PerCP-Cy™5.5 M5E2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561116 CD14 PerCP-Cy™5.5 M5E2 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
347490 CD14 немеченые MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555396 CD14 немеченые M5E2 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550376 CD14 немеченые M5E2 Ms IgG2a, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
560350 CD14 V450 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 30 тестов
560349 CD14 V450 MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 120 тестов
561391 CD14 V500 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561392 CD14 V500 M5E2 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
647459 CD14 V500-C MφP9 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
562369 CD15 Alexa Fluor® 647 W6D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551376 CD15 APC HI98 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561716 CD15 APC HI98 Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
555401 CD15 FITC HI98 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
560997 CD15 FITC HI98 Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
562370 CD15 FITC W6D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555402 CD15 PE HI98 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561715 CD15 PE HI98 Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
562371 CD15 PE W6D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562463 CD15 PE-CF594 HI98 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
562372 CD15 PE-CF594 W6D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560827 CD15 PE-Cy™7 HI98 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
560828 CD15 PerCP-Cy™5.5 HI98 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
555400 CD15 немеченые HI98 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
559045 CD15 немеченые MMA Ms IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
347420 CD15 немеченые MMA Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
557895 CD15 немеченые W6D3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561584 CD15 V450 HI98 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
642917 CD15 V450 MMA Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561585 CD15 V500 HI98 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
551344 CD15s (Sialyl Lewis x) немеченые CSLEX1 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557710 CD16 Alexa Fluor® 647 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561724 CD16 Alexa Fluor® 647 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560713 CD16 Alexa Fluor® 700 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557920 CD16 Alexa Fluor® 700 3G8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561304 CD16 APC B73.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561726 CD16 APC-Cy™7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557758 CD16 APC-Cy™7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560715 CD16 APC-H7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560248 CD16 APC-H7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560195 CD16 APC-H7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561306 CD16 APC-H7 B73.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555405 CD16 Biotin 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555406 CD16 FITC 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560996 CD16 FITC 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561308 CD16 FITC B73.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555403 CD16 NA/LE 3G8 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558122 CD16 Pacific Blue™ 3G8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555407 CD16 PE 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560995 CD16 PE 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561313 CD16 PE B73.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562320 CD16 PE-CF594 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562293 CD16 PE-CF594 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561725 CD16 PE-Cy™5 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555408 CD16 PE-Cy™5 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560716 CD16 PE-Cy™7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560918 CD16 PE-Cy™7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557744 CD16 PE-Cy™7 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560717 CD16 PerCP-Cy™5.5 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555404 CD16 немеченые 3G8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
347530 CD16 немеченые GO22 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
644489 CD16 V450 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560475 CD16 V450 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560474 CD16 V450 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
561310 CD16 V450 B73.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561393 CD16 V500 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561394 CD16 V500 3G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550868 CD16b PE CLB-gran11.5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551060 CD18 APC 06.июл Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555923 CD18 FITC 06.июл Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347953 CD18 FITC L130 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555924 CD18 PE 06.июл Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557528 CD18 PE-Cy™5 06.июл Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555922 CD18 немеченые 06.июл Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556084 CD18 немеченые L130 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557697 CD19 Alexa Fluor® 488 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561031 CD19 Alexa Fluor® 700 HIB19 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557921 CD19 Alexa Fluor® 700 HIB19 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
339190 CD19 AmCyan SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561742 CD19 APC HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555415 CD19 APC HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561743 CD19 APC-Cy™7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557791 CD19 APC-Cy™7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560727 CD19 APC-H7 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560177 CD19 APC-H7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560252 CD19 APC-H7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
641395 CD19 APC-H7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555411 CD19 Biotin HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562441 CD19 Brilliant Violet™ 421 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562440 CD19 Brilliant Violet™ 421 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560994 CD19 FITC HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555412 CD19 FITC HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555409 CD19 NA/LE HIB19 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561741 CD19 PE HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555413 CD19 PE HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562321 CD19 PE-CF594 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562294 CD19 PE-CF594 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560993 CD19 PE-Cy™5 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555414 CD19 PE-Cy™5 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560728 CD19 PE-Cy™7 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557835 CD19 PE-Cy™7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560911 CD19 PE-Cy™7 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561295 CD19 PerCP-Cy™5.5 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
347540 CD19 немеченые 4G7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555410 CD19 немеченые HIB19 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM 0.1 мг
560353 CD19 V450 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560354 CD19 V450 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
644491 CD19 V450 SJ25C1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561125 CD19 V500 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561121 CD19 V500 HIB19 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
641396 CD20 APC-H7 L27 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558056 CD20 Alexa Fluor® 488 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
558054 CD20 Alexa Fluor® 647 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
561171 CD20 Alexa Fluor® 700 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
560631 CD20 Alexa Fluor® 700 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
560900 CD20 APC 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
559776 CD20 APC 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC(Fr) 100 тестов
560734 CD20 APC-H7 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 0.1 мг
561172 CD20 APC-H7 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
555622 CD20 FITC 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC(Fr) 100 тестов
560962 CD20 FITC 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
560961 CD20 PE 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
555623 CD20 PE 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC 100 тестов
561174 CD20 PE H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 100 тестов
562322 CD20 PE-CF594 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
562295 CD20 PE-CF594 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561761 CD20 PE-Cy™5 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC(F)* 25 тестов
555624 CD20 PE-Cy™5 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC(F)* 100 тестов
560735 CD20 PE-Cy™7 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
561175 CD20 PE-Cy™7 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
560736 CD20 PerCP-Cy™5.5 2H7 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
560907 CD20 PerCP-Cy™5.5 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 25 тестов
558021 CD20 PerCP-Cy™5.5 H1 Ms IgG2a, κ
IC/FCM 50 тестов
555621 CD20 немеченые 2H7 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
555677 CD20 немеченые H1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IC/FCM, IHC(F)* 0.1 мг
347670 CD20 немеченые L27 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
642274 PDF CD20 V450 L27 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
655872 PDF CD20 V450 L27 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561164 CD20 V450 L27 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
647463 CD20 V500-C L27 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562296 CD28 PE-CF594 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551405 sCD14 Biotin 3-C39 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
552052 sCD14 NA/LE 3-C39 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
551403 sCD14 немеченые 55-3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг

CD21-30

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
561767 CD21 APC B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559867 CD21 APC B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561372 CD21 FITC B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561768 CD21 PE B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555422 CD21 PE B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551064 CD21 PE-Cy™5 B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561374 CD21 PE-Cy™7 B-ly4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
552727 CD21 немеченые 1048 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555421 CD21 немеченые B-ly4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561771 CD22 FITC HIB22 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555424 CD22 FITC HIB22 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555425 CD22 PE-Cy™5 HIB22 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555423 CD22 немеченые HIB22 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
558690 CD23 APC M-L233 Ms IgG1, κ

100 тестов
555709 CD23 Biotin M-L233 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, ELISA Det. 0.5 мг
561146 CD23 FITC M-L233 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555711 CD23 PE M-L233 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561774 CD23 PE M-L233 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561167 CD23 PE-Cy™7 M-L233 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561166 CD23 PerCP-Cy™5.5 M-L233 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550386 CD23 немеченые M-L233 Ms IgG1, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555708 CD23 немеченые M-L233 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.5 мг
555707 CD23 немеченые M-L233 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561644 CD24 Alexa Fluor® 647 мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555427 CD24 FITC мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560992 CD24 FITC мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
560991 CD24 PE мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555428 CD24 PE мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562405 CD24 PE-CF594 мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561646 CD24 PE-Cy™7 мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
561647 CD24 PerCP-Cy™5.5 мл5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555426 CD24 немеченые мл5 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM 0.1 мг
561398 CD25 Alexa Fluor® 700 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560987 CD25 APC M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555434 CD25 APC M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561782 CD25 APC-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557753 CD25 APC-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560225 CD25 APC-H7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560244 CD25 APC-H7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562443 CD25 Brilliant Violet™ 421 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562442 CD25 Brilliant Violet™ 421 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555431 CD25 FITC M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560990 CD25 FITC M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555429 CD25 NA/LE M-A251 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555432 CD25 PE M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560989 CD25 PE M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562403 CD25 PE-CF594 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560988 CD25 PE-Cy™5 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555433 CD25 PE-Cy™5 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557741 CD25 PE-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560920 CD25 PE-Cy™7 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560503 CD25 PerCP-Cy™5.5 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
347640 CD25 немеченые 2A3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555430 CD25 немеченые M-A251 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560356 CD25 V450 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560355 CD25 V450 M-A251 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
340426 CD26 FITC L272 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555436 CD26 FITC M-A261 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340423 CD26 PE L272 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555437 CD26 PE M-A261 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555435 CD26 немеченые M-A261 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560611 CD27 Alexa Fluor® 700 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
337169 CD27 APC L128 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561786 CD27 APC M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
558664 CD27 APC M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560222 CD27 APC-H7 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560223 CD27 APC-H7 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562514 CD27 Brilliant Violet™ 421 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562513 CD27 Brilliant Violet™ 421 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340424 CD27 FITC L128 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560986 CD27 FITC M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555440 CD27 FITC M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340425 CD27 PE L128 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560985 CD27 PE M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555441 CD27 PE M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562297 CD27 PE-CF594 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562324 CD27 PE-CF594 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560609 CD27 PE-Cy™7 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560612 CD27 PerCP-Cy™5.5 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555439 CD27 немеченые M-T271 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
560448 CD27 V450 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560458 CD27 V450 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
561222 CD27 V500 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561223 CD27 V500 M-T271 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560683 CD28 APC CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561792 CD28 APC CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559770 CD28 APC CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561368 CD28 APC-H7 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555727 CD28 Biotin CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561790 CD28 FITC CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555728 CD28 FITC CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM, Cost, IHC(Fr) 100 тестов
555725 CD28 NA/LE CD28.2 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Bio 0.5 мг
561793 CD28 PE CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555729 CD28 PE CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
348047 CD28 PE L293 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562323 CD28 PE-CF594 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561791 CD28 PE-Cy™5 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555730 CD28 PE-Cy™5 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560684 CD28 PE-Cy™7 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
337181 CD28 PerCP-Cy™5.5 L293 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555726 CD28 немеченые CD28.2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
348040 CD28 немеченые L293 Ms IgG1, κ
FCM 500 мкг
340975 CD28 немеченые L293 Ms IgG1, κ
FCM 200 мкг
561377 CD28 V450 CD28.2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561794 CD29 APC MAR4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559883 CD29 APC MAR4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556047 CD29 NA/LE HUTS-21 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
556049 CD29 PE HUTS-21 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561795 CD29 PE MAR4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555443 CD29 PE MAR4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559882 CD29 PE-Cy™5 MAR4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
610468 CD29 немеченые 18 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IP, IF, IHC(F)* 150 мкг
610467 CD29 немеченые 18 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IP, IF, IHC(F)* 50 мкг
556048 CD29 немеченые HUTS-21 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552828 CD29 немеченые mAb13 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555442 CD29 немеченые MAR4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555828 CD30 Biotin BerH8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
341644 CD30 FITC Ber-H83 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555829 CD30 FITC BerH8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
341645 CD30 PE Ber-H83 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550041 CD30 PE BerH8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555827 CD30 немеченые BerH8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.5 мг

CD31-40

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
558068 CD31 Alexa Fluor® 488 M89D3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
558094 CD31 Alexa Fluor® 647 M89D3 Ms IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561654 CD31 Alexa Fluor® 647 WM59 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555445 CD31 FITC WM59 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560984 CD31 FITC WM59 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
340297 CD31 PE L133.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560983 CD31 PE WM59 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555446 CD31 PE WM59 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555444 CD31 немеченые WM59 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 0.1 мг
550389 CD31 немеченые WM59 Ms IgG1, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
561653 CD31 V450 WM59 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559769 CD32 APC FLI8.26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
552883 CD32 FITC 3D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555448 CD32 FITC FLI8.26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
552930 CD32 NA/LE 3D3 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
552884 CD32 PE 3D3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550586 CD32 PE FLI8.26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
551900 CD32 немеченые 3D3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555447 CD32 немеченые FLI8.26 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561160 CD33 Alexa Fluor® 700 WM53 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561817 CD33 APC WM53 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551378 CD33 APC WM53 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561818 CD33 FITC HIM3-4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555626 CD33 FITC HIM3-4 Ms IgG1, κ

100 тестов
555450 CD33 PE WM53 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561816 CD33 PE WM53 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562492 CD33 PE-CF594 WM53 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551377 CD33 PE-Cy™5 WM53 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555625 CD33 немеченые HIM3-4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл
0.1 мг
347780 CD33 немеченые P67.6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555449 CD33 немеченые WM53 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561157 CD33 V450 WM53 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561440 CD34 Alexa Fluor® 700 581 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555824 CD34 APC 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560940 CD34 APC 581 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562577 CD34 Brilliant Violet™ 421 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560942 CD34 FITC 581 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555821 CD34 FITC 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550761 CD34 PE 563 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560941 CD34 PE 581 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555822 CD34 PE 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562383 CD34 PE-CF594 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561819 CD34 PE-Cy™5 581 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555823 CD34 PE-Cy™5 581 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560710 CD34 PE-Cy™7 581 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550760 CD34 немеченые 563 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550390 CD34 немеченые 581 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
555820 CD34 немеченые 581 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
348050 CD34 немеченые 8G12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347660 CD34 немеченые My10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555452 CD35 FITC E11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559872 CD35 PE E11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555451 CD35 немеченые E11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
550956 CD36 APC CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561822 CD36 APC CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
555454 CD36 FITC CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561820 CD36 FITC CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
561821 CD36 PE CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
555455 CD36 PE CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561536 CD36 PerCP-Cy™5.5 CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
555453 CD36 немеченые CB38 (NL07) Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561535 CD36 V450 CB38 (NL07) Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
561562 CD37 Alexa Fluor® 647 M-B371 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555457 CD37 FITC M-B371 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561546 CD37 PE M-B371 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561563 CD37 PerCP-Cy™5.5 M-B371 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555456 CD37 немеченые M-B371 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561548 CD37 V450 M-B371 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560676 CD38 Alexa Fluor® 700 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555462 CD38 APC HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560980 CD38 APC HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562445 CD38 Brilliant Violet™ 421 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562444 CD38 Brilliant Violet™ 421 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560982 CD38 FITC HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555459 CD38 FITC HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
342371 CD38 PE HB7 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560981 CD38 PE HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555460 CD38 PE HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562288 CD38 PE-CF594 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562325 CD38 PE-CF594 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555461 CD38 PE-Cy™5 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561823 CD38 PE-Cy™5 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560677 CD38 PE-Cy™7 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551400 CD38 PerCP-Cy™5.5 HIT2 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561106 CD38 PerCP-Cy™5.5 HIT2 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
611114 CD38 немеченые 22 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
347680 CD38 немеченые HB7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555458 CD38 немеченые HIT2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
646851 CD38 V450 HB7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561378 CD38 V450 HIT2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560239 CD39 APC TÜ66 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561444 CD39 FITC TÜ66 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555464 CD39 PE TÜ66 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561208 CD40 Alexa Fluor® 700 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561848 CD40 APC 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555591 CD40 APC 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561211 CD40 APC-H7 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561847 CD40 FITC 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555588 CD40 FITC 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555586 CD40 NA/LE 5C3 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555589 CD40 PE 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560963 CD40 PE 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555590 CD40 PE-Cy™5 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561215 CD40 PE-Cy™7 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
611363 CD40 немеченые 41 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611362 CD40 немеченые 41 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
555587 CD40 немеченые 5C3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550391 CD40 немеченые 5C3 Ms IgG1, κ 125 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
561219 CD40 V450 5C3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562162 CD64 NA/LE 10.янв Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561194 CD64 PerCP-Cy™5.5 10.янв Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561202 CD64 V450 10.янв Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов

CD41-50

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
561852 CD41a APC HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559777 CD41a APC HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561422 CD41a APC-H7 HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555466 CD41a FITC HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561851 CD41a FITC HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560979 CD41a PE HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555467 CD41a PE HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559768 CD41a PE-Cy™5 HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555465 CD41a немеченые HIP8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561425 CD41a V450 HIP8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555469 CD41b FITC HIP2 Ms IgG3, κ
FCM 100 тестов
555468 CD41b немеченые HIP2 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558818 CD42a FITC ALMA.16 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
348083 CD42a FITC Beb1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561853 CD42a PE ALMA.16 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
558819 CD42a PE ALMA.16 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340537 CD42a PerCP Beb1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
558816 CD42a немеченые ALMA.16 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551061 CD42b APC HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561855 CD42b FITC HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555472 CD42b FITC HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562255 CD42b NA/LE HIP1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561854 CD42b PE HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555473 CD42b PE HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551141 CD42b PE-Cy™5 HIP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555471 CD42b немеченые HIP1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560198 CD43 APC 1G10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555475 CD43 FITC 1G10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560978 CD43 FITC 1G10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560199 CD43 PE 1G10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555474 CD43 немеченые 1G10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
551457 CD43 немеченые L60 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561289 CD44 Alexa Fluor® 700 G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
560890 CD44 APC G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
559942 CD44 APC G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
560532 CD44 APC-H7 G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
555477 CD44 Biotin G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
560977 CD44 FITC G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
555478 CD44 FITC G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
347943 CD44 FITC L178 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550990 CD44 NA/LE 515 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
550989 CD44 PE 515 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561858 CD44 PE G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
555479 CD44 PE G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
560533 CD44 PE-Cy™7 G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
560531 CD44 PerCP-Cy™5.5 G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
550988 CD44 немеченые 515 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550392 CD44 немеченые G44-26 Ms IgG2b, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
555476 CD44 немеченые G44-26 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559046 CD44 немеченые L178 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
561292 CD44 V450 G44-26 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
560566 CD45 Alexa Fluor® 700 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
339192 CD45 AmCyan 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555485 CD45 APC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560973 CD45 APC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561864 CD45 APC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
557833 CD45 APC-Cy™7 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561863 CD45 APC-Cy™7 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560178 CD45 APC-H7 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
641399 CD45 APC-H7 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560274 CD45 APC-H7 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555481 CD45 Biotin HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560976 CD45 FITC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555482 CD45 FITC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561865 CD45 FITC HI30 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
560975 CD45 PE HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561866 CD45 PE HI30 Ms IgG1, κ
FCM 500 тестов
555483 CD45 PE HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562394 CD45 PE-CF594 DO58-1283 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562312 CD45 PE-CF594 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562279 CD45 PE-CF594 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555484 CD45 PE-Cy™5 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560974 CD45 PE-Cy™5 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557748 CD45 PE-Cy™7 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560915 CD45 PE-Cy™7 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
347460 CD45 немеченые 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
610266 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 150 мкг
610265 CD45 немеченые 69 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IP, IF 50 мкг
555480 CD45 немеченые HI30 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM, IHC(F)* 0.1 мг
642275 CD45 V450 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560367 CD45 V450 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560368 CD45 V450 HI30 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
647449 PDF CD45 V500-C 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
655873 PDF CD45 V500-C 2D1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560673 CD45RA Alexa Fluor® 700 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
550855 CD45RA APC HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561884 CD45RA APC HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
560674 CD45RA APC-H7 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
555487 CD45RA Biotin HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555488 CD45RA FITC HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561882 CD45RA FITC HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
555489 CD45RA PE HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561883 CD45RA PE HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
562326 CD45RA PE-CF594 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
562298 CD45RA PE-CF594 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555490 CD45RA PE-Cy™5 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561885 CD45RA PE-Cy™5 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
560675 CD45RA PE-Cy™7 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
555486 CD45RA немеченые HI100 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
560362 CD45RA V450 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 120 тестов
560363 CD45RA V450 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 30 тестов
561640 CD45RA V500 HI100 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
555904 CD45RB PE MT4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555903 CD45RB немеченые MT4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561136 CD45RO Alexa Fluor® 700 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
559865 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
340438 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560899 CD45RO APC UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561137 CD45RO APC-H7 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555492 CD45RO FITC UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561887 CD45RO FITC UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561889 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555493 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
347967 CD45RO PE UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562327 CD45RO PE-CF594 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
562299 CD45RO PE-CF594 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555494 CD45RO PE-Cy™5 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561888 CD45RO PE-Cy™5 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
560608 CD45RO PE-Cy™7 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
337168 CD45RO PE-Cy™7 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560607 CD45RO PerCP-Cy™5.5 UCHL1 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555491 CD45RO немеченые UCHL1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
555949 CD46 FITC E4.3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555948 CD46 немеченые E4.3 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561249 CD47 Alexa Fluor® 647 B6H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556045 CD47 FITC B6H12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556043 CD47 NA/LE B6H12 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
556046 CD47 PE B6H12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561261 CD47 PerCP-Cy™5.5 B6H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556044 CD47 немеченые B6H12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561594 CD47 V450 B6H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555759 CD48 FITC TÜ145 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
552855 CD48 PE TÜ145 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
555758 CD48 немеченые TÜ145 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559596 CD49a PE SR84 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559594 CD49a немеченые SR84 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
555498 CD49b FITC AK-7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555669 CD49b PE 12F1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555668 CD49b немеченые 12F1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
611016 CD49b немеченые 2 Ms IgG2a, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
611017 CD49b немеченые 2 Ms IgG2a, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
555497 CD49b немеченые AK-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556025 CD49c PE C3 II.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556024 CD49c немеченые C3 II.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561892 CD49d APC 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559881 CD49d APC 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560840 CD49d FITC 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555501 CD49d NA/LE 9F10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
560972 CD49d PE 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555503 CD49d PE 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340296 CD49d PE L25 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
559880 CD49d PE-Cy™5 9F10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555502 CD49d немеченые 9F10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
340976 CD49d немеченые L25 Ms IgG2b, κ
FCM, IHC 200 мкг
555616 CD49e Biotin IIA1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555614 CD49e NA/LE IIA1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555650 CD49e NA/LE VC5 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA, IP 0.5 мг
555617 CD49e PE IIA1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
610634 CD49e немеченые 1 Ms IgG2a 250 мкг/мл WB, IP 150 мкг
610633 CD49e немеченые 1 Ms IgG2a 250 мкг/мл WB, IP 50 мкг
555615 CD49e немеченые IIA1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555651 CD49e немеченые VC5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562494 CD49f Alexa Fluor® 647 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
562473 CD49f Alexa Fluor® 647 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561893 CD49f FITC GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555735 CD49f FITC GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561894 CD49f PE GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555736 CD49f PE GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562474 CD49f PE-CF594 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562493 CD49f PE-CF594 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
551129 CD49f PE-Cy™5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562475 CD49f PerCP-Cy™5.5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562495 CD49f PerCP-Cy™5.5 GoH3 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555734 CD49f немеченые GoH3 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555958 CD50 FITC TÜ41 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555957 CD50 немеченые TÜ41 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг

CD51-60

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
611013 CD51 немеченые 21 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611012 CD51 немеченые 21 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
555505 CD51/61 FITC 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550037 CD51/61 PE 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555504 CD51/61 немеченые 23C6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562165 CD51/CD61 NA/LE 23C6 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555508 CD53 PE HI29 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555506 CD53 немеченые HI29 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559771 CD54 APC HA58 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561899 CD54 APC HA58 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559817 CD54 Biotin HA58 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555509 CD54 NA/LE HA58 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
560971 CD54 PE HA58 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555511 CD54 PE HA58 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347977 CD54 PE LB-2 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555512 CD54 PE-Cy™5 HA58 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
611705 CD54 немеченые 28 Ms IgG1 250 мкг/мл WB 150 мкг
611704 CD54 немеченые 28 Ms IgG1 250 мкг/мл WB 50 мкг
555510 CD54 немеченые HA58 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559047 CD54 немеченые LB-2 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
555696 CD55 APC IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555692 CD55 Biotin IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555693 CD55 FITC IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561900 CD55 FITC IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
341030 CD55 PE IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555694 CD55 PE IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561901 CD55 PE IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555695 CD55 PE-Cy™5 IA10 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555691 CD55 немеченые IA10 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561905 CD56 Alexa Fluor® 488 B159 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557699 CD56 Alexa Fluor® 488 B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557711 CD56 Alexa Fluor® 647 B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561902 CD56 Alexa Fluor® 700 B159 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557919 CD56 Alexa Fluor® 700 B159 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555518 CD56 APC B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555515 CD56 Biotin B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555513 CD56 NA/LE B159 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555516 CD56 PE B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561903 CD56 PE B159 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562328 CD56 PE-CF594 B159 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562289 CD56 PE-CF594 B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555517 CD56 PE-Cy™5 B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561904 CD56 PE-Cy™5 B159 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557747 CD56 PE-Cy™7 B159 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560916 CD56 PE-Cy™7 B159 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560842 CD56 PerCP-Cy™5.5 B159 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555514 CD56 немеченые B159 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559049 CD56 немеченые MY31 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
347740 CD56 немеченые MY31 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559043 CD56 немеченые NCAM16.2 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
560361 CD56 V450 B159 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560360 CD56 V450 B159 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560845 CD57 APC NK-1 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
347391 CD57 Biotin HNK-1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561906 CD57 FITC NK-1 Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
555619 CD57 FITC NK-1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
560844 CD57 PE NK-1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
562488 CD57 PE-CF594 NK-1 Ms IgM, κ
FCM
347390 CD57 немеченые HNK-1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
559048 CD57 немеченые HNK-1 Ms IgM, κ 1.0 мг/мл FCM 0.2 мг
555618 CD57 немеченые NK-1 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555920 CD58 FITC 1C3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561907 CD58 FITC 1C3 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555921 CD58 PE 1C3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
340295 CD58 PE L306.4 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
551399 CD58 PE-Cy™5 1C3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555919 CD58 немеченые 1C3 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555762 CD59 Biotin p282 (H19) Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555763 CD59 FITC p282 (H19) Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560954 CD59 FITC p282 (H19) Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555764 CD59 PE p282 (H19) Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560953 CD59 PE p282 (H19) Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555761 CD59 немеченые p282 (H19) Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD61-70

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
555505 CD51/61 FITC 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550037 CD51/61 PE 23C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555504 CD51/61 немеченые 23C6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562165 CD51/CD61 NA/LE 23C6 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561913 CD61 FITC VI-PL2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555753 CD61 FITC VI-PL2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561912 CD61 PE VI-PL2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555754 CD61 PE VI-PL2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555752 CD61 немеченые VI-PL2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB, IHC(Fr) 0.1 мг
551144 CD62E APC 68-5H11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555649 CD62E Biotin 68-5H11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551145 CD62E PE 68-5H11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550040 CD62E PE-Cy™5 68-5H11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555648 CD62E немеченые 68-5H11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561916 CD62L APC Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559772 CD62L APC Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561914 CD62L FITC Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555543 CD62L FITC Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347443 CD62L FITC SK11 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555541 CD62L NA/LE Dreg 56 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555544 CD62L PE Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560966 CD62L PE Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
341012 CD62L PE SK11 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
562330 CD62L PE-CF594 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562301 CD62L PE-CF594 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555545 CD62L PE-Cy™5 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561915 CD62L PE-Cy™5 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555542 CD62L немеченые Dreg 56 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559050 CD62L немеченые SK11 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, WB, FA 0.2 мг
560441 CD62L V450 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560440 CD62L V450 Dreg 56 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
561920 CD62P APC AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550888 CD62P APC AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555523 CD62P FITC AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561922 CD62P FITC AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551345 CD62P NA/LE AK-4 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
348107 CD62P PE AC1.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555524 CD62P PE AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561921 CD62P PE AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551142 CD62P PE-Cy™5 AK-4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556087 CD62P немеченые AC1.2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
555522 CD62P немеченые AK-4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561983 CD63 Alexa Fluor® 647 H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557288 CD63 FITC H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561924 CD63 FITC H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
556020 CD63 PE H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561925 CD63 PE H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561982 CD63 PE-Cy™7 H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556019 CD63 немеченые H5C6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
561984 CD63 V450 H5C6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561188 CD64 Alexa Fluor® 700 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561189 CD64 APC 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561190 CD64 APC-H7 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555526 CD64 Biotin 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560970 CD64 FITC 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555527 CD64 FITC 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
644385 CD64 PE 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561926 CD64 PE 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
558592 CD64 PE 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561191 CD64 PE-Cy™7 10.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555525 CD64 немеченые 10.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
551479 CD66 FITC B1.1/CD66 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551480 CD66 PE B1.1/CD66 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551354 CD66 немеченые B1.1/CD66 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551477 CD66 немеченые COL-1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561645 CD66b Alexa Fluor® 647 G10F5 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
555724 CD66b FITC G10F5 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
561927 CD66b FITC G10F5 Ms IgM, κ
FCM 25 тестов
561650 CD66b PE G10F5 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
562254 CD66b PerCP-Cy™5.5 G10F5 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
555723 CD66b немеченые G10F5 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561649 CD66b V450 G10F5 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
551775 CD66c FITC B6.2/CD66c Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551478 CD66c PE B6.2/CD66c Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551355 CD66c немеченые B6.2/CD66c Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559587 CD66f немеченые IID10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
562111 CD68 Alexa Fluor® 647 Y1/82A Ms IgG2b, κ
IC/FCM 50 тестов
562117 CD68 FITC Y1/82A Ms IgG2b, κ
IC/FCM 50 тестов
556078 CD68 PE Set Y1/82A Ms IgG2b, κ
IC/FCM 100 тестов
556059 CD68 немеченые Y1/82A Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IC/FCM 0.1 мг
560739 CD69 Alexa Fluor® 700 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560711 CD69 APC FN50 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555533 CD69 APC FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560967 CD69 APC FN50 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
340560 CD69 APC L78 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557756 CD69 APC-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560912 CD69 APC-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560969 CD69 FITC FN50 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555530 CD69 FITC FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
347823 CD69 FITC L78 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560968 CD69 PE FN50 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555531 CD69 PE FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
341652 CD69 PE L78 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555532 CD69 PE-Cy™5 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561928 CD69 PE-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557745 CD69 PE-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560712 CD69 PE-Cy™7 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
335792 CD69 PE-Cy™7 L78 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340548 CD69 PerCP L78 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555529 CD69 немеченые FN50 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
347820 CD69 немеченые L78 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560740 CD69 V450 FN50 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555834 CD70 FITC Ki-24 Ms IgG3, κ
FCM 100 тестов
561935 CD70 PE Ki-24 Ms IgG3, κ
FCM 25 тестов
555835 CD70 PE Ki-24 Ms IgG3, κ
FCM 100 тестов
562484 CD70 PE-CF594 Ki-24 Ms IgG3, κ
FCM 100 тестов
555833 CD70 немеченые Ki-24 Ms IgG3, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD71-80

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
561940 CD71 APC M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
551374 CD71 APC M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555535 CD71 Biotin M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555536 CD71 FITC M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561939 CD71 FITC M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555537 CD71 PE M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561938 CD71 PE M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
551143 CD71 PE-Cy™5 M-A712 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
347510 CD71 немеченые L01.1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555534 CD71 немеченые M-A712 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555918 CD72 FITC J4-117 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555917 CD72 немеченые J4-117 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560847 CD73 APC AD2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562430 CD73 Brilliant Violet™ 421 AD2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562431 CD73 Brilliant Violet™ 421 AD2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561254 CD73 FITC AD2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561014 CD73 PE AD2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550257 CD73 PE AD2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561258 CD73 PE-Cy™7 AD2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561260 CD73 PerCP-Cy™5.5 AD2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550256 CD73 немеченые AD2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561255 CD73 V450 AD2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555540 CD74 FITC M-B741 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555612 CD74 немеченые LN2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
555538 CD74 немеченые M-B741 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555654 CD75 FITC LN1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
551353 CD77 FITC 5B5 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
551352 CD77 немеченые 5B5 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551134 CD79a APC HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
555935 CD79a PE HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
561942 CD79a PE HM47 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
555934 CD79a немеченые HM47 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
550955 CD79b APC CB3-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555679 CD79b PE CB3-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561943 CD79b PE CB3-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557931 CD79b PE SN8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551063 CD79b PE-Cy™5 CB3-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555678 CD79b немеченые CB3-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
557592 CD79b немеченые SN8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561133 CD80 Alexa Fluor® 700 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561134 CD80 APC-H7 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555682 CD80 Biotin BB1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
557225 CD80 Biotin L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555683 CD80 FITC BB1 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
557226 CD80 FITC L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560926 CD80 FITC L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
556058 CD80 NA/LE L307.4 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557227 CD80 PE L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560925 CD80 PE L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
340294 CD80 PE L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559370 CD80 PE-Cy™5 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561135 CD80 PE-Cy™7 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555681 CD80 немеченые BB1 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557223 CD80 немеченые L307.4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560444 CD80 V450 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
560442 CD80 V450 L307.4 Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов

CD81-90

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
561958 CD81 APC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551112 CD81 APC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551108 CD81 FITC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561956 CD81 FITC JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555676 CD81 PE JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561957 CD81 PE JS-81 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555675 CD81 немеченые JS-81 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561960 CD83 APC HB15e Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551073 CD83 APC HB15e Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556910 CD83 FITC HB15e Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560929 CD83 FITC HB15e Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560553 CD83 FITC HB15e Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556855 CD83 PE HB15e Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561959 CD83 PE HB15e Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551058 CD83 PE-Cy™5 HB15e Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561132 CD83 PE-Cy™7 HB15e Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556854 CD83 немеченые HB15e Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
562500 CD85g немеченые 17G10.2 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555942 CD85j FITC GHI/75 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
551053 CD85j PE GHI/75 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
551054 CD85j PE-Cy™5 GHI/75 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555941 CD85j немеченые GHI/75 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
561124 CD86 Alexa Fluor® 700 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560956 CD86 APC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555660 CD86 APC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555656 CD86 Biotin 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555664 CD86 Biotin IT2.2 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
562433 CD86 Brilliant Violet™ 421 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562432 CD86 Brilliant Violet™ 421 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555657 CD86 FITC 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560958 CD86 FITC FUN-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555662 CD86 NA/LE IT2.2 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555658 CD86 PE 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560957 CD86 PE FUN-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555665 CD86 PE IT2.2 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
562390 CD86 PE-CF594 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555659 CD86 PE-Cy™5 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555666 CD86 PE-Cy™5 IT2.2 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561128 CD86 PE-Cy™7 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561129 CD86 PerCP-Cy™5.5 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555655 CD86 немеченые 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555663 CD86 немеченые IT2.2 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
560357 CD86 V450 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 120 тестов
560359 CD86 V450 2331 (FUN-1) Ms IgG1, κ
FCM 30 тестов
555768 CD87 PE VIM5 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555767 CD87 немеченые VIM5 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552993 CD88 PE C85-4124 Rab IgG
FCM 100 тестов
550494 CD88 PE D53-1473 Ms IgG1, κ
FCM, IF 100 тестов
550733 CD88 немеченые C85-2506 Rab IgG
IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
559159 CD88 немеченые C85-4124 Rab IgG
FCM 100 тестов
550493 CD88 немеченые D53-1473 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
555686 CD89 PE A59 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555685 CD89 немеченые A59 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559869 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561971 CD90 APC 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555594 CD90 Biotin 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561969 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
555595 CD90 FITC 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555592 CD90 NA/LE 5E10 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561970 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555596 CD90 PE 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562385 CD90 PE-CF594 5E10 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555597 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561972 CD90 PE-Cy™5 5E10 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
561558 CD90 PE-Cy™7 5E10 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561557 CD90 PerCP-Cy™5.5 5E10 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550402 CD90 немеченые 5E10 Ms IgG1, κ 62.5 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(Zn) 1 мл
555593 CD90 немеченые 5E10 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC 0.1 мг
562355 ILT7 (CD85g) APC 17G10.2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562340 ILT7 (CD85g) PE 17G10.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
334098 CD86/CD209/CD83 PE, PerCP-Cy™5.5, APC FUN-1, DCN46, HB15e Ms IgG1, κ, Ms IgG2b, κ, Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов

CD91-100

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
550496 CD91 FITC A2MR-α2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550497 CD91 PE A2MR-α2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550495 CD91 немеченые A2MR-α2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559876 CD94 APC HP-3D9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555888 CD94 FITC HP-3D9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555889 CD94 PE HP-3D9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562361 CD94 PerCP-Cy™5.5 HP-3D9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555887 CD94 немеченые HP-3D9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
340481 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558814 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561978 CD95 APC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555672 CD95 Biotin DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340479 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555673 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561975 CD95 FITC DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555670 CD95 NA/LE DX2 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
561976 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555674 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340480 CD95 PE DX2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562395 CD95 PE-CF594 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559773 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561977 CD95 PE-Cy™5 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561633 CD95 PE-Cy™7 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561655 CD95 PerCP-Cy™5.5 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
610198 CD95 немеченые 13 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC(F)* 150 мкг
610197 CD95 немеченые 13 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC(F)* 50 мкг
555671 CD95 немеченые DX2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550042 CD95 немеченые EOS9.1 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM, FA, FM 0.1 мг
556370 CD95 немеченые G254-274 Ms IgG1 0.5 мг/мл WB, ELISA Cap. 0.1 мг
561632 CD95 V450 DX2 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555773 CD97 FITC VIM3b Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555774 CD97 PE VIM3b Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555772 CD97 немеченые VIM3b Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556076 CD98 FITC UM7F8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556077 CD98 PE UM7F8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556074 CD98 немеченые UM7F8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561986 CD99 FITC TÜ12 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555688 CD99 FITC TÜ12 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555689 CD99 PE TÜ12 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555687 CD99 немеченые TÜ12 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555817 CD99R немеченые HIT4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
610670 CD100 немеченые 30 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC, IF 50 мкг
610671 CD100 немеченые 30 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IHC, IF 150 мкг
551531 CDw93 FITC R139 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552954 CDw93 NA/LE R139 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
551087 CDw93 немеченые R139 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551454 CDw93 немеченые R3 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

CD101-110

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
558080 CD102 PE CBR-1C2/2.1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561677 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550259 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550260 CD103 PE Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550258 CD103 немеченые Ber-ACT8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
555720 CD104 PE 439-9B Rat IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555719 CD104 немеченые 439-9B Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555722 CD104 немеченые 450-11A Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555721 CD104 немеченые 450-9D Ms IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
611233 CD104 немеченые 7 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611232 CD104 немеченые 7 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
561439 CD105 Alexa Fluor® 647 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562408 CD105 APC 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561443 CD105 FITC 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560839 CD105 PE 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562380 CD105 PE-CF594 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560819 CD105 PerCP-Cy™5.5 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555690 CD105 немеченые 266 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP, IHC(Zn) 0.1 мг
611315 CD105 немеченые 35 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611314 CD105 немеченые 35 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
Cat.# Name Format Clone Isotype Conc. Apps Size
558080 CD102 PE CBR-1C2/2.1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561677 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550259 CD103 FITC Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550260 CD103 PE Ber-ACT8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550258 CD103 немеченые Ber-ACT8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
555720 CD104 PE 439-9B Rat IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555719 CD104 немеченые 439-9B Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555722 CD104 немеченые 450-11A Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
555721 CD104 немеченые 450-9D Ms IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
611233 CD104 немеченые 7 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611232 CD104 немеченые 7 Ms IgG1 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
561439 CD105 Alexa Fluor® 647 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562408 CD105 APC 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561443 CD105 FITC 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560839 CD105 PE 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562380 CD105 PE-CF594 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560819 CD105 PerCP-Cy™5.5 266 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555690 CD105 немеченые 266 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IP, IHC(Zn) 0.1 мг
611315 CD105 немеченые 35 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
611314 CD105 немеченые 35 Ms IgG1, κ 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
561447 CD105 V450 266 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551147 CD106 APC 51-10C9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551146 CD106 FITC 51-10C9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555647 CD106 PE 51-10C9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561679 CD106 PE 51-10C9 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551148 CD106 PE-Cy™5 51-10C9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555645 CD106 немеченые 51-10C9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
561340 CD107a Alexa Fluor® 700 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
560664 CD107a APC H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
641581 CD107a APC H4A3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561343 CD107a APC-H7 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
555799 CD107a Biotin H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560949 CD107a FITC H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
555800 CD107a FITC H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
555801 CD107a PE H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560948 CD107a PE H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
555802 CD107a PE-Cy™5 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560947 CD107a PE-Cy™5 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
561348 CD107a PE-Cy™7 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
555798 CD107a немеченые H4A3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FM, IC/FCM 0.1 мг
561345 CD107a V450 H4A3 Ms IgG1, κ
IC/FCM 50 тестов
555804 CD107b FITC H4B4 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
560946 CD107b FITC H4B4 Ms IgG1, κ
IC/FCM 25 тестов
555803 CD107b немеченые H4B4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
552830 CD108 PE KS-2 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
556040 CD109 PE TEA 2/16 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556039 CD109 немеченые TEA 2/16 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
562188 CD110 Alexa Fluor® 647 01.06.2001 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562199 CD110 APC 01.06.2001 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562159 CD110 PE 01.06.2001 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562416 CD110 PE-CF594 01.06.2001 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
562137 CD110 немеченые 1.78.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB 0.1 мг

CD111-120

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
551057 CD112 PE R2.525 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551056 CD112 немеченые R2.525 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554538 CD114 PE LMM741 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554536 CD114 немеченые LMM741 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554532 CD116 FITC M5D12 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.2 мг
551373 CD116 PE hGMCSFR-M1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561118 CD117 APC YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
550412 CD117 APC YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562434 CD117 Brilliant Violet™ 421 YB5.B8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562435 CD117 Brilliant Violet™ 421 YB5.B8 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555714 CD117 PE YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561682 CD117 PE YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562407 CD117 PE-CF594 YB5.B8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559879 CD117 PE-Cy™5 YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562094 CD117 PerCP-Cy™5.5 YB5.B8 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555713 CD117 немеченые YB5.B8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
557531 CD119 NA/LE GIR-208 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, Neu 0.25 мг
558934 CD119 PE GIR-208 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
558937 CD119 PE GIR-94 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
558935 CD119 немеченые GIR-94 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.5 мг
550900 CD120a Biotin MABTNFR1-B1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, ELISA Det. 0.5 мг
552536 CD120a Biotin MABTNFR1-B1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, ELISA Det. 0.5 мг
552535 CD120a немеченые MABTNFR1-A1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
550514 CD120a немеченые MABTNFR1-B1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552477 CD120b Biotin hTNFR-M1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
552418 CD120b PE hTNFR-M1 Rat IgG2b, κ
FCM 100 тестов
551311 CD120b немеченые hTNFR-M1 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD121-130

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Специфичность Концентрация Приложение Кол-во
551388 CD121a немеченые HIL1R-M1 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
552401 CD121b немеченые MNC2 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, ELISA 0.5 мг
554524 CD122 Biotin Mik-β3 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554522 CD122 PE Mik-β2 Ms IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
554525 CD122 PE Mik-β3 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
340254 CD122 PE TU27 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560087 CD123 APC 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
554528 CD123 Biotin 7G3 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555643 CD123 Biotin 9F5 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, FM 0.5 мг
562517 CD123 Brilliant Violet™ 421 9F5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
558663 CD123 FITC 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
561694 CD123 FITC 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
554526 CD123 NA/LE 7G3 Ms IgG2a, κ Hu 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561058 CD123 PE 7G3 Ms IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
554529 CD123 PE 7G3 Ms IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561050 CD123 PE 9F5 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555644 CD123 PE 9F5 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
340545 CD123 PE 9F5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
562391 CD123 PE-CF594 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
561009 CD123 PE-Cy™5 9F5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
551065 CD123 PE-Cy™5 9F5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
560826 CD123 PE-Cy™7 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 50 тестов
558714 CD123 PerCP-Cy™5.5 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 100 тестов
560904 CD123 PerCP-Cy™5.5 7G3 Ms IgG2a, κ Hu
FCM 25 тестов
554527 CD123 немеченые 7G3 Ms IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555642 CD123 немеченые 9F5 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
552120 CD124 Biotin hIL4R-M57 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
552473 CD124 Biotin hIL4R-M8.2.2 Rat IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
552178 CD124 PE hIL4R-M57 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
552472 CD124 немеченые hIL4R-M10.1 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
551894 CD124 немеченые hIL4R-M57 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562090 CD126 APC M5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
552503 CD126 Biotin M182 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
561696 CD126 PE M5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
551850 CD126 PE M5 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
551462 CD126 немеченые M5 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM, ELISA Cap. 0.5 мг
560905 CD127 Alexa Fluor® 647 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
558598 CD127 Alexa Fluor® 647 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
558633 CD127 Biotin hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562436 CD127 Brilliant Violet™ 421 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
562437 CD127 Brilliant Violet™ 421 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
561697 CD127 FITC hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 25 тестов
560549 CD127 FITC hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
557938 CD127 PE hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561028 CD127 PE hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
562397 CD127 PE-CF594 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560822 CD127 PE-Cy™7 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
560551 CD127 PerCP-Cy™5.5 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
552853 CD127 немеченые hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560823 CD127 V450 hIL-7R-M21 Ms IgG1, κ Hu
FCM 50 тестов
555757 CD130 PE AM64 Ms IgG1, κ Hu
FCM 100 тестов
555756 CD130 немеченые AM64 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555902 CDw125 PE A14 Ms IgG1, κ Ms 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг

CD130-140

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
555897 CD132 Biotin TUGh4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561699 CD132 PE AG184 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555900 CD132 PE AG184 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
555898 CD132 PE TUGh4 Rat IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
555896 CD132 немеченые TUGh4 Rat IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
555837 CD134 FITC ACT35 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555838 CD134 PE ACT35 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561700 CD134 PE ACT35 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
340420 CD134 PE L106 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551500 CD134 PE-Cy™5 ACT35 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555836 CD134 немеченые ACT35 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM, IHC(F)* 0.1 мг
558996 CD135 PE 4G8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558995 CD135 немеченые 4G8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559446 CD137 Ligand PE C65-485 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559445 CD137 Ligand немеченые C65-485 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561702 CD137 APC 4B4-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550890 CD137 APC 4B4-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
552533 CD137 Biotin 4B4-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555956 CD137 PE 4B4-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561701 CD137 PE 4B4-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551137 CD137 PE-Cy™5 4B4-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555955 CD137 немеченые 4B4-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
552532 CD137 немеченые H41BB-M127 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
562097 CD138 Alexa Fluor® 647 Mi15 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561703 CD138 FITC MI15 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
552723 CD138 FITC MI15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550805 CD138 PE DL-101 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561704 CD138 PE MI15 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
552026 CD138 PE MI15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550804 CD138 немеченые DL-101 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551902 CD138 немеченые MI15 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562098 CD138 V450 MI15 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
650659 CD138 V500-C MI15 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556002 CD140a PE αR1 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
556001 CD140a немеченые αR1 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558821 CD140b PE 28D4 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
610114 CD140b немеченые 28 Ms IgG2b 250 мкг/мл WB, IHC, IF 150 мкг
610113 CD140b немеченые 28 Ms IgG2b 250 мкг/мл WB, IHC, IF 50 мкг
558820 CD140b немеченые 28D4 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554535 CDw131 Biotin 3D7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
554534 CDw131 немеченые 3D7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг

CD140-150

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
559781 CD141 PE 1A4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559780 CD141 немеченые 1A4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), FM 0.1 мг
550312 CD142 PE HTF-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561713 CD142 PE HTF-1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550252 CD142 немеченые HTF-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560411 CD144 FITC 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561567 CD144 Alexa Fluor® 647 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560874 CD144 FITC 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
561714 CD144 PE 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560410 CD144 PE 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561566 CD144 PerCP-Cy™5.5 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555661 CD144 немеченые 55-7H1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл IHC(Fr), IP, FM, ELISA 0.1 мг
561569 CD144 V450 55-7H1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560846 CD146 FITC P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550315 CD146 PE P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561013 CD146 PE P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562135 CD146 PE-Cy™7 P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562134 CD146 PerCP-Cy™5.5 P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
550314 CD146 немеченые P1H12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562136 CD146 V450 P1H12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555962 CD147 FITC HIM6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555961 CD147 немеченые HIM6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559592 CD150 PE A12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559591 CD150 немеченые A12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг

Лист 16: CD150-160

CD150-160

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
556057 CD151 PE 14A2.H1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556056 CD151 немеченые 14A2.H1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
555855 CD152 APC BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 100 тестов
560938 CD152 APC BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 25 тестов
555852 CD152 Biotin BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
555850 CD152 NA/LE BNI3 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555853 CD152 PE BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 100 тестов
560939 CD152 PE BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 25 тестов
555854 CD152 PE-Cy™5 BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 100 тестов
561717 CD152 PE-Cy™5 BNI3 Ms IgG2a, κ
FCM, IC/FCM 25 тестов
555851 CD152 немеченые BNI3 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
550405 CD152 немеченые BNI3 Ms IgG2a, κ 250 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IF 1 мл
550052 CD153 немеченые D2-1173 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560955 CD154 APC TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555702 CD154 APC TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
552560 CD154 Biotin hCD40L-M91.2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
555699 CD154 FITC TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561721 CD154 FITC TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555697 CD154 NA/LE TRAP1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
340477 CD154 PE 89-76 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561720 CD154 PE TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
555700 CD154 PE TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555701 CD154 PE-Cy™5 TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561722 CD154 PE-Cy™5 TRAP1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
552559 CD154 немеченые hCD40L-M90.1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл ELISA Cap. 0.5 мг
555698 CD154 немеченые TRAP1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
340531 CD158a FITC HP-3E4 Ms IgM, κ
FCM 50 тестов
556062 CD158a FITC HP-3E4 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
556063 CD158a PE HP-3E4 Ms IgM, κ
FCM 100 тестов
556061 CD158a немеченые HP-3E4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
559784 CD158b FITC CH-L Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
559785 CD158b PE CH-L Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561723 CD158b PE CH-L Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
559783 CD158b немеченые CH-L Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562351 CD160 Alexa Fluor® 488 BY55 Ms IgM,κ
FCM 100 тестов
562362 CD160 Alexa Fluor® 647 BY55 Ms IgM,κ
FCM 100 тестов
562217 CD160 Alexa Fluor® 647 CNX46-3 Rat IgG2a,κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг

161-170

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
550968 CD161 APC DX12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561729 CD161 APC DX12 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
556080 CD161 FITC DX12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340536 CD161 FITC DX12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
556081 CD161 PE DX12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
340530 CD161 PE DX12 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551138 CD161 PE-Cy™5 DX12 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556079 CD161 немеченые DX12 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
556052 CD162 NA/LE KPL-1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
556055 CD162 PE KPL-1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556053 CD162 немеченые KPL-1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB 0.1 мг
556018 CD163 PE GHI/61 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560933 CD163 PE GHI/61 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
556017 CD163 немеченые GHI/61 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561201 CD164 Alexa Fluor® 647 N6B6 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
551297 CD164 FITC N6B6 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551298 CD164 PE N6B6 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561196 CD164 PerCP-Cy™5.5 N6B6 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
551296 CD164 немеченые N6B6 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556050 CD165 немеченые SN2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
560903 CD166 PE 3A6 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
559263 CD166 PE 3A6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562131 CD166 PerCP-Cy™5.5 3A6 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559260 CD166 немеченые 3A6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг

171-180

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
552602 CD172b PE B4B6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
552024 CD172b немеченые B4B6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551899 CD177 немеченые MEM-166 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556374 CD178 Biotin NOK-1 Ms IgG1
FCM 100 тестов
556373 CD178 Biotin NOK-1 Ms IgG1 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556371 CD178 NA/LE NOK-1 Ms IgG1 1.0 мг/мл FCM, IP 0.25 мг
556375 CD178 NA/LE NOK-2 Ms IgG2a 1.0 мг/мл FCM, IP 0.25 мг
556387 CD178 немеченые G247-4 Ms IgG1 0.5 мг/мл WB, IHC(Fr), IP 0.1 мг
556372 CD178 немеченые NOK-1 Ms IgG1 0.5 мг/мл FCM, IP 0.1 мг
556376 CD178 немеченые NOK-2 Ms IgG2a 0.5 мг/мл FCM, IP 0.1 мг
551953 CD180 PE G28-8 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551890 CD180 немеченые G28-8 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
554273 CD171 немеченые 5G3 Ms IgG2a 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

181-190

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
551080 CD181 APC 5A12 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555939 CD181 FITC 5A12 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.2 мг
555936 CD181 NA/LE 5A12 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
555940 CD181 PE 5A12 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551081 CD181 PE-Cy™5 5A12 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
555937 CD181 немеченые 5A12 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
551127 CD182 APC 6C6 Ms IgG1, λ
FCM 100 тестов
551126 CD182 FITC 6C6 Ms IgG1, λ
FCM 100 тестов
555933 CD182 PE 6C6 Ms IgG1, λ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
551125 CD182 PE-Cy™5 6C6 Ms IgG1, λ
FCM 100 тестов
555932 CD182 немеченые 6C6 Ms IgG1, λ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561730 CD183 Alexa Fluor® 488 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558047 CD183 Alexa Fluor® 488 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561732 CD183 APC 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550967 CD183 APC 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557184 CD183 NA/LE 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
557185 CD183 PE 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560928 CD183 PE 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562451 CD183 PE-CF594 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561731 CD183 PE-Cy™5 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
551128 CD183 PE-Cy™5 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560831 CD183 PE-Cy™7 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560832 CD183 PerCP-Cy™5.5 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557183 CD183 немеченые 1C6/CXCR3 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC 0.1 мг
555976 CD184 APC 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560936 CD184 APC 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555973 CD184 Biotin 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562448 CD184 Brilliant Violet™ 421 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555971 CD184 NA/LE 12G5 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555974 CD184 PE 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561733 CD184 PE 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
551510 CD184 PE 1D9 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
562389 CD184 PE-CF594 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
560937 CD184 PE-Cy™5 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555975 CD184 PE-Cy™5 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560669 CD184 PE-Cy™7 12G5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555972 CD184 немеченые 12G5 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
551413 CD184 немеченые 1D9 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг

191-200

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
558406 CD192 Alexa Fluor® 647 48607 Ms IgG2b, κ

100 тестов
561744 CD192 Alexa Fluor® 647 48607 Ms IgG2b, κ

25 тестов
558208 CD193 Alexa Fluor® 647 5,00E+08 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561745 CD193 Alexa Fluor® 647 5,00E+08 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558165 CD193 PE 5,00E+08 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561746 CD193 PE 5,00E+08 Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551266 CD194 Biotin 1G1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562579 CD194 Brilliant Violet™ 421 1G1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561110 CD194 PE 1G1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551120 CD194 PE 1G1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
561034 CD194 PE-Cy™7 1G1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557864 CD194 PE-Cy™7 1G1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
560726 CD194 PerCP-Cy™5.5 1G1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
551121 CD194 немеченые 1G1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561123 CD194 V450 1G1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
556903 CD195 APC 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561748 CD195 APC 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
550856 CD195 APC 3A9 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560913 CD195 APC-Cy™7 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM, FA, IF 25 тестов
557755 CD195 APC-Cy™7 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM, FA, IF 100 тестов
562576 CD195 Brilliant Violet™ 421 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555992 CD195 FITC 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561747 CD195 FITC 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555990 CD195 NA/LE 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
560935 CD195 PE 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
555993 CD195 PE 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560932 CD195 PE 3A9 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
556042 CD195 PE 3A9 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
562456 CD195 PE-CF594 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
556889 CD195 PE-Cy™5 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561750 CD195 PE-Cy™5 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561749 CD195 PE-Cy™7 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 25 тестов
557752 CD195 PE-Cy™7 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560635 CD195 PerCP-Cy™5.5 3A9 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
555991 CD195 немеченые 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, IF 0.1 мг
556041 CD195 немеченые 3A9 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM, FM 0.1 мг
562121 CD195 V450 2D7/CCR5 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
562515 CD196 Brilliant Violet™ 421 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
561751 CD196 (CCR6) Alexa Fluor® 647 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560466 CD196 (CCR6) Alexa Fluor® 647 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560467 CD196 (CCR6) PerCP-Cy™5.5 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561752 CD196 (CCR6) PerCP-Cy™5.5 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
560619 CD196 APC 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559561 CD196 Biotin 11A9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
561019 CD196 PE 11A9 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
559562 CD196 PE 11A9 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.2 мг
560620 CD196 PE-Cy™7 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560621 CD196 PerCP-Cy™5.5 11A9 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
559560 CD196 немеченые 11A9 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.5 мг
562555 CD197 (CCR7) Brilliant Violet™ 421 150503 Ms IgG2a
FCM 50 тестов
562381 CD197 (CCR7) PE-CF594 150503 Ms IgG2a
FCM 50 тестов
560816 CD197 Alexa Fluor® 647 150503 Ms IgG2a
FCM 100 тестов
557734 CD197 Alexa Fluor® 647 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560921 CD197 Alexa Fluor® 647 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
561143 CD197 Alexa Fluor® 700 150503 Ms IgG2a
FCM 50 тестов
552174 CD197 Biotin 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561271 CD197 FITC 150503 Ms IgG2a
FCM 100 тестов
561675 CD197 FITC 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
560548 CD197 FITC 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
560765 CD197 PE 150503 Ms IgG2a
FCM 100 тестов
552176 CD197 PE 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561008 CD197 PE 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
560922 CD197 PE-Cy™7 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 25 тестов
557648 CD197 PE-Cy™7 3D12 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
561144 CD197 PerCP-Cy™5.5 150503 Ms IgG2a
FCM 50 тестов
550937 CD197 немеченые 2H4 Ms IgM, κ 0.5 мг/мл FCM 0.25 мг
552175 CD197 немеченые 3D12 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560863 CD197 V450 150503 Ms IgG2a
FCM 120 тестов
560864 CD197 V450 150503 Ms IgG2a
FCM 30 тестов
561762 CD200 PE MRC OX-104 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
552475 CD200 PE MRC OX-104 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562125 CD200 PE-Cy™7 MRC OX-104 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
562124 CD200 PerCP-Cy™5.5 MRC OX-104 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
552023 CD200 немеченые MRC OX-104 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562126 CD200 V450 MRC OX-104 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов

201-300

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
557950 CD201 PE RCR-252 Rat IgG1, κ
FCM 100 тестов
552500 CD201 немеченые RCR-252 Rat IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558156 CD205 Alexa Fluor® 647 MMRI-7 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
558069 CD205 PE мг38 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
558531 CD205 немеченые мг38 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557778 CD205 немеченые MMRI-7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561763 CD206 APC 19.2 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
550889 CD206 APC 19.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551135 CD206 FITC 19.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555952 CD206 NA/LE 19.2 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
555954 CD206 PE 19.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
551136 CD206 PE-Cy™5 19.2 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
555953 CD206 немеченые 19.2 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr) 0.1 мг
558168 CD208 APC I10-1112 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
558126 CD208 PE I10-1112 Ms IgG1, κ
IC/FCM 100 тестов
551545 CD209 APC DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561764 CD209 FITC DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
551264 CD209 FITC DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
551265 CD209 PE DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561765 CD209 PE DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
558263 CD209 PerCP-Cy™5.5 DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561766 CD209 PerCP-Cy™5.5 DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 25 тестов
551249 CD209 немеченые DCN46 Ms IgG2b, κ 31.25 мкг/мл FCM, IHC(Fr) 1 мл
551186 CD209 немеченые DCN46 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561275 CD209 V450 DCN46 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
556011 CD210 NA/LE 3F9 Rat IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
556013 CD210 PE 3F9 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
556012 CD210 немеченые 3F9 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558708 CD212 APC 2.4E6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
556065 CD212 PE 2.4E6 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550723 CD212 PE 2B6/12β2 Rat IgG2a, κ
FCM 100 тестов
556064 CD212 немеченые 2.4E6 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550722 CD212 немеченые 2B6/12β2 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559955 CD220 PE 3B6/IR Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559954 CD220 немеченые 3B6/IR Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
611276 CD220 немеченые Polyclonal Rab Ig 250 мкг/мл WB, IF 50 мкг
611277 CD220 немеченые Polyclonal Rab Ig 250 мкг/мл WB, IF 150 мкг
562593 CD221 Brilliant Violet™ 421 1H7 Ms IgG1, κ

50 тестов
555999 CD221 PE 1H7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560934 CD221 PE 1H7 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562535 CD221 PE-CF594 1H7 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
555998 CD221 немеченые 1H7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556000 CD221 немеченые 3B7 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559788 CD226 FITC DX11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559786 CD226 NA/LE DX11 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM, FA 0.5 мг
559789 CD226 PE DX11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
559787 CD226 немеченые DX11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
559774 CD227 FITC HMPV Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
550486 CD227 немеченые HMPV Ms IgG1, κ 500 мкг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 1 мл
555925 CD227 немеченые HMPV Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, IHC(Fr), IHC(F)* 0.1 мг
561775 CD235a APC GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
551336 CD235a APC GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561017 CD235a FITC GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
559943 CD235a FITC GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561051 CD235a PE GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
555570 CD235a PE GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561776 CD235a PE-Cy™5 GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
559944 CD235a PE-Cy™5 GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
555569 CD235a немеченые GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562350 CD244 APC 2-69 Ms IgG2a, κ
FCM 50 тестов
550815 CD244 FITC 2-69 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
550816 CD244 PE 2-69 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
550814 CD244 немеченые 2-69 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
556366 CD247 немеченые 1D4 Ms IgG1 0.5 мг/мл WB 0.1 мг
551034 CD247 немеченые 8D3 Ms IgG1
WB 150 мкг
551033 CD247 немеченые 8D3 Ms IgG1
WB 50 мкг
340947 Glycophorin A PE GA-R2 (HIR2) Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
558097 BAFF Receptor PE 11C1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562345 CD267 APC 1A1-K21-M22 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558414 CD267 PE 1A1-K21-M22 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл
0.1 мг
558081 CD268 FITC 11C1 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
560877 CD271 Alexa Fluor® 647 C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557195 CD271 Biotin C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562562 CD271 Brilliant Violet™ 421 C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557196 CD271 PE C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560927 CD271 PE C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
562122 CD271 PE-Cy™7 C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
560834 CD271 PerCP-Cy™5.5 C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557194 CD271 немеченые C40-1457 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562123 CD271 V450 C40-1457 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
558485 CD272 PE J168-540.90.22 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
557926 CD273 APC MIH18 Ms IgG1, κ

100 тестов
562178 CD273 NA/LE MIH18 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
558066 CD273 PE MIH18 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558065 CD274 FITC MIH1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557924 CD274 PE MIH1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561787 CD274 PE MIH1 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
558017 CD274 PE-Cy™7 MIH1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
552502 CD275 PE 2D3/B7-H2 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
552501 CD275 немеченые 2D3/B7-H2 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
557802 CD278 PE DX29 Ms IgG1
FCM 100 тестов
557801 CD278 немеченые DX29 Ms IgG1 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
562138 CD279 (PD-1) NA/LE EH12.1 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
561273 CD279 (PD-1) PerCP-Cy™5.5 EH12.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560838 CD279 Alexa Fluor® 647 EH12.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558694 CD279 APC MIH4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
562516 CD279 Brilliant Violet™ 421 EH12.1 Ms IgG1, κ
FCM 50 тестов
557860 CD279 FITC MIH4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561035 CD279 FITC MIH4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 25 мкг
560795 CD279 PE EH12.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
560908 CD279 PE MIH4 Ms IgG1, κ
FCM 25 тестов
557946 CD279 PE MIH4 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561272 CD279 PE-Cy™7 EH12.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
557823 CD279 немеченые MIH4 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558318 CD282 Alexa Fluor® 488 11G7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558319 CD282 Alexa Fluor® 647 11G7 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558317 CD282 NA/LE 11G7 Ms IgG1, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг
551975 CD284 Biotin HTA125 Ms IgG2a, κ
FCM 100 тестов
551964 CD284 немеченые HTA125 Ms IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561797 CD294 Alexa Fluor® 647 BM16 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
558042 CD294 Alexa Fluor® 647 BM16 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
561659 CD294 FITC BM16 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 50 мкг
561660 CD294 PerCP-Cy™5.5 BM16 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558412 CD294 немеченые BM16 Rat IgG2a, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
561661 CD294 V450 BM16 Rat IgG2a, κ 0.2 мг/мл FCM 50 мкг
558164 OX40 Ligand PE Ik-1 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562256 Toll-Like Receptor 4 NA/LE HTA125 Ms IgG2a, κ 1.0 мг/мл FCM 0.5 мг

301-350

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Концентрация Приложение Кол-во
560871 CD309 Alexa Fluor® 647 89106 Ms IgG1
FCM 25 тестов
560495 CD309 Alexa Fluor® 647 89106 Ms IgG1
FCM 100 тестов
560872 CD309 PE 89106 Ms IgG1
FCM 25 тестов
560494 CD309 PE 89106 Ms IgG1
FCM 100 тестов
561815 CD314 PE 1D11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 25 мкг
557940 CD314 PE 1D11 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл FCM 0.1 мг
562119 CD325 Alexa Fluor® 488 8C11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561554 CD325 PE 8C11 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
561553 CD325 немеченые 8C11 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM, WB, IF, Bioimg 0.1 мг
347200 CD326 APC EBA-1 Ms IgG1, λ
FCM 100 тестов
347197 CD326 FITC EBA-1 Ms IgG1, λ
FCM 50 тестов
347198 CD326 PE EBA-1 Ms IgG1, λ
FCM 50 тестов
347199 CD326 PerCP-Cy™5.5 EBA-1 Ms IgG1, λ
FCM 50 тестов
558372 CD328 PE F023-420 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
552885 CD328 немеченые F023-420 Ms IgG1, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
558564 CD336 Alexa Fluor® 647 P44-8.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558563 CD336 PE P44-8.1 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестов
558408 CD337 Alexa Fluor® 647 P30-15 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл
0.1 мг
558407 CD337 PE P30-15 Ms IgG1, κ 0.2 мг/мл
0.1 мг
561451 CD338 APC 5D3 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
562167 CD338 NA/LE 5D3 Ms IgG2b, κ 1.0 мг/мл
0.5 мг
561180 CD338 PE 5D3 Ms IgG2b, κ
FCM 100 тестов
561460 CD338 PerCP-Cy™5.5 5D3 Ms IgG2b, κ
FCM 50 тестов
552823 CD338 немеченые 5D3 Ms IgG2b, κ 0.5 мг/мл FCM 0.1 мг
550906 CDw329 FITC E10-286 Ms IgG1, κ
FCM 100 тестовНазад в раздел